Phaos

De essentie van verbinden

Elles Dekker

Durven groeien

Ontmoet als directieassistent bij Phaos iedere dag mensen die durven groeien, professioneel of persoonlijk, en zo bijdragen aan de organisatie waarvoor ze werken. Vanuit haar onderwijservaring heeft ze er oog voor. Oude, vertrouwde patronen loslaten is moeilijk, maar het is bevrijdend en inspirerend om een nieuwe stap te zetten. Altijd in verbinding met jezelf, met elkaar en het grotere geheel.