Phaos

De essentie van verbinden

Programmamanagement in a day

De fundamenten en fijne kneepjes van programmamanagement

Programmamanagement is sterk in opkomst. Steeds meer organisaties zetten programma’s in om complexe opgaven te realiseren waarbij inhoudelijke samenhang gewenst is tussen verschillende disciplines, afdelingen en zelfs organisaties. In onze ogen is de opzet en uitvoering van een programma altijd maatwerk. Om succes te boeken is de doelgerichte, creatieve inzet en het commitment van alle betrokkenen nodig. Essentieel daarvoor is het vermogen tot "regievoeren zonder macht".

Dit interactieve seminar biedt een compacte en praktijkgerichte inleiding op de fundamenten en fijne kneepjes van programmamanagement.

Voor wie

Programmamanagers en lijnmanagers, bestuurders en alle andere betrokkenen die nodig zijn om programma’s in organisaties tot een succes te maken.

Wat doen we? 

Je krijgt de volgende vragen voor jezelf beantwoord:

  • Hoe sla ik de brug tussen visie, strategie en de noodzakelijke activiteiten?
  • Hoe voer ik de regie op verschillende, samenhangende projecten en activiteiten in relatie met de omgeving?
  • Hoe zorg ik ervoor dat alle betrokkenen vanuit een gezamenlijke visie aan gezamenlijke doelen werken?
  • Hoe kan ik als programmamanager in een complex krachtenveld sturen zonder formele macht en toch volledig verantwoordelijk blijven? 

Praktische informatie

  • 6 juni of 10 oktober 2014
  • Van 9.00 tot 17.00 uur, in het midden van het land
  • Trainers: Ruud Meijer of Marlet Hesselink
  • Je krijgt het boek “Programmatisch Creëren” van Jo Bos, Anne Jette van Loon en Hans Licht en handouts van de presentaties
  • De workshop kost € 395,-- per persoon, inclusief materiaal en lunch, exclusief BTW
  • Klik hier voor het programma-overzicht van de dag

 

Liever in-company of voorkeur voor een andere datum? Bij inschrijving van vier deelnemers plannen we in overleg een datum. 

Het seminar is uit te breiden met een dagdeel na enkele weken. Dat geeft de mogelijkheid dieper in te gaan op actuele vraagstukken binnen een organisatie en praktijkervaringen nader te bespreken.

 

Inschrijven