Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0000 Laag 26

Omgevingsmanagement

Om van een opgave een succes te maken, is de omgeving hard nodig. Die bepaalt aan de voorkant de vraag, beoordeelt achteraf het succes en draagt vaak bij aan het behalen van het resultaat. Een opgave doe je dan ook zelden meer alleen. Omgevingsmanagement is het proactief omgaan met belangen die in de omgeving spelen, door actief relaties aan te gaan en te onderhouden, om zo organisatie- of programmadoelen en projectresultaten te bereiken.

In veel organisaties zijn participatie, initiatieven vanuit de samenleving en de roep van gebruikers en stakeholders om actief betrokken te worden, aan de orde van de dag. Dit leidt tot een zoektocht naar zowel een goede vertegenwoordiging van verschillende belangen als een plek voor de eigen professionele inbreng. Daarnaast vraagt het invulling van een nieuwe, faciliterende rol. Hoe zorg je voor grip op het proces, terwijl je de controle over de uitkomst loslaat?

Omgevingsmanagement zorgt voor bewustwording van wat er speelt in zowel de interne als externe omgeving. Het verbreedt het speelveld door de belangen achter de standpunten te onderzoeken. Bewustwording vooraf van je eigen handelen en van de systemen om je heen maakt het mogelijk om proactief te handelen.

Phaos en omgevingsmanagement

We bieden opleidingen, ondersteuning op de werkvloer en advies rond Omgevingsmanagement. Dit kan een training in open inschrijving zijn of een incompany opleiding op maat. We geven handvatten voor het vormgeven van de omgevingsstrategie en voor de wijze waarop het contact met de externe omgeving kan worden aangegaan. We begeleiden teams of individuele project- en programmaleiders bij het opzetten van hun strategie en vervullen de rol van onafhankelijke procesbegeleider bij het onderzoeken en samenbrengen van de belangen in de omgeving. Elke omgeving is anders en vraagt om maatwerk. Daarom is er veel aandacht voor de specifieke situatie. Maatwerk betekent ook dat we stilstaan bij persoonlijk leiderschap, persoonlijke drijfveren en de onderlinge relaties tussen de betrokkenen.

Meer informatie?

Mail Marieke van den Berg