Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0014 Laag 13

Onze medewerkers

Expertises

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling

Praktische diepgang 

Ik bied mensen en teams zicht op waar het ze werkelijk om te doen is en welke kwaliteiten zij tot hun beschikking hebben om hun verlangen te realiseren. Daarbij focus ik op wat mogelijk is of kan worden en werp zo licht op de volgende stap. Besef en begrip van wat er speelt onder de oppervlakte is naar mijn opvatting van grote waarde om een doorbraak te creëren en tot wezenlijke verandering en vruchtbare samenwerking te komen. Ik ben uit op het faciliteren van daadwerkelijk contact, wat in veel teams en organisaties ontbreekt. Ik combineer diepgang en persoonlijke betrokkenheid met nuchterheid en realiteitszin. En werk op een praktisch én intuïtief niveau. Mijn jarenlange ervaring zet ik in bij allerlei sectoren op alle niveaus, maar hoofdzakelijk bij overheden, de zorg, onderzoek en onderwijs. 

Publicaties

Mulder, M., De dialoogcirkel. In: O&O, 2016, nr. 1, 38-39.

Expertises

 • Projectmatig Creëren
 • Programmatisch Creëren
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling

Richting en helderheid

Ik implementeer met het grootste gemak project- en programmamanagement in verbinding met organisatieontwikkeling en cultuur- en leiderschapsvraagstukken. Met een inspirerende visie en het doorbreken van patronen breng je mensen in beweging. Zo geef je richting en helderheid in rollen en verantwoordelijkheden. Daarom faciliteer ik graag groepen bij het doorbreken van patronen en het creëren van nieuwe duidelijkheid. Ik heb veel ervaring in bestuurlijk complexe situaties en kan abstracte zaken praktisch vertalen. Dat pas ik toe in heel verschillende organisaties: van waterschappen en gemeenten tot directies van diverse ministeries, van zorginstelling tot zorgverzekeraar.

Tinco de Goede

adviseur / trainer tinco.degoede@phaos.nl +31 (0) 6 11 91 84 00

Expertises

 • Projectmatig Creëren
 • Programmatisch Creëren
 • Teamontwikkeling

Ontdekkingsreis

Ik ben gefascineerd door de relatie tussen mens en werk. Welke betekenis heeft werk in iemands leven? Aandacht voor de mens, terwijl de nadruk in organisaties vaak ligt op het beheersen van output, tijd en geld. Het kapitaal van organisaties zit echter in de mensen die ideeën ontwikkelen, plannen bedenken en resultaten tot stand brengen. Waar zij hun ruimte innemen, is er sprake van groei en ontwikkeling. Van henzelf, het team en de organisatie. Voorwaarden daartoe zijn ruimte, respect, nieuwsgierigheid, durf en eigenheid. Ik stimuleer mijn klanten daarover nieuwe inzichten te verwerven.

Expertises

 • Projectmatig Creëren
 • Programmatisch Creëren
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Organisatieontwikkeling

Diversiteit

Mijn professionele thuisbasis in de VS is Phaos Consulting, met een zeer brede klantenportefeuille in verschillende culturen en landen. Ik houd van diversiteit. Mijn bijdrage ligt in het ontwikkelen van bewustzijn, creëren van een visie op de toekomst, maken van keuzen en nemen van verantwoordelijkheid, in verbinding met de ander. De worsteling die dat vaak met zich meebrengt laat zien hoezeer we vervreemd zijn van wat werk kan zijn, van de ander en van onszelf. Ik werk graag op het snijvlak van meerdere werkgebieden, zoals leiderschap, organisatieontwikkeling en projectmanagement.

Publicaties

Bos, J., Harting, E. en Hesselink, M., Project-Driven Creation, 2014.

Bos, J., Harting, E. en Hesselink, M., PMC Compact. Scriptum, 2010.

Bos, J. en Harting, E., Projectmatig creëren 2.0. Scriptum, 2006.

Bos, J. en Harting, E., e.a., Projectmatig creëren. Scriptum, 1998. 

 

Harting, E., en Vis van Heemst, G.,Prince2 en Projectmatig Creëren (PMC). Verschillen, overeenkomsten en synergie. In:IPMA Projectie Magazine, 2015, Nr. 5, 16-19.

Harting, E. en Hesselink, M., Evalueren is vooruitzien. In: IPMA Projectie Magazine, 2015, Nr. 4, 42-45.

Buchanan, A., en Harting, E., De Kracht Van Introvert Leiderschap. In: Opleiding en Ontwikkeling, 2015, Nr. 1, 12-16.

Harting, E., Projectmatig creëren: een nieuwe benadering van organiseren. In: Holland Management Review, 1998, Nr. 61, 26-35.

Expertises

 • Projectmatig Creëren
 • Programmatisch Creëren
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling

Omgeving

Ik kwam vanuit de bouwkunde via stedelijke planning en beheer en bestuurlijke vernieuwing terecht in organisatiemanagement, training en advies. Om wijken leefbaarder te maken, steden vitaler, lokaal bestuur transparanter en organisaties effectiever. Om de kwaliteit van het leven van bewoners, burgers en klanten te verbeteren. Een organisatie leeft, groeit en ontwikkelt zich altijd in relatie met haar omgeving. Betrek altijd mensen bij een project, programma of organisatie, is dus mijn devies. Ik werk aan integrale duurzame ontwikkeling, lange tijd in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en nu weer in Nederland.

Expertises

 • Ondersteuning en advisering interne bedrijfsvoering
 • Kwaliteitsbewaking
 • Intern onderwijskundig adviseur

Durven groeien

Ik ontmoet regelmatig mensen die durven groeien, professioneel of persoonlijk, en zo bijdragen aan de organisatie waarvoor ze werken. Vanuit mijn onderwijservaring heb ik er oog voor. Oude, vertrouwde patronen loslaten is moeilijk, maar het is bevrijdend en inspirerend om een nieuwe stap te zetten. Altijd in verbinding met jezelf, met elkaar en het grotere geheel.

Expertises

 • Projectmatig Creëren
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Teamontwikkeling

Beweging in bloei

Vanuit zowel instrumentele als leidende rollen heb ik diverse (project) teams en organisaties, in binnen en buitenland, begeleid met uiteenlopende veranderopgaven op het snijvlak van organisatie/ teamontwikkeling, leiderschap en projectmanagement.

Met lef en empathie bied ik zicht op patronen, ontdekken we gezamenlijk wat er speelt en wat er nodig is om een stap vooruit te realiseren. Ik creëer verbinding en beweging in mens en organisatie door een praktische aanpak te combineren met betrokkenheid, structuur en positieve energie. Daarbij geef ik graag richting en betekenis, altijd mensgericht en met oog voor zakelijke vitaliteit. 

 

Marieke van den Berg

adviseur / trainer marieke.vandenberg@phaos.nl +31 (0) 6 16 08 68 94

Expertises

 • Projectmatig Creëren
 • Teamontwikkeling

Gezamenlijke resultaten

In mijn werk vind ik het belangrijk bij te dragen aan een wezenlijke verandering en die verandering zit in mensen. Hoe technisch een project ook kan zijn, uiteindelijk vormen de mensen de succesfactor van het project. Ik geniet van het moment dat mensen inzien waartoe ze zelf en met elkaar in staat zijn. Het geeft mij voldoening om teams te faciliteren in het voeren van het échte gesprek en te ondersteunen bij het boeken van resultaten. Hierbij blijft ik nieuwsgierig, onderzoeken, spiegelen en prikkelen. 

Expertises

 • Ondersteuning interne bedrijfsvoering
 • Marketing en communicatie
 • Kwaliteitsbewaking

Ontwikkeling

Vanuit mijn ervaring ben ik gewend te plannen en te organiseren. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van financiën en administratie of marketing en communicatie. Ik geniet ervan zichtbaarheid te creëren en producten te promoten, om zodoende resultaat te behalen. Klantcontact en relatiebeheer geven mij energie. Jezelf blijven ontwikkelen vind ik erg belangrijk. Zowel op persoonlijk vlak als binnen een organisatie.