Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0014 Laag 13

Wie we zijn

Phaos is een bureau voor organisatieontwikkeling. Wij begeleiden organisaties bij de aanpak van complexe vraagstukken. Het starten vanuit een heldere opgave, ontwikkelingsgerichtheid, verbinding en bezieling staan daarin centraal.

We stimuleren het moedige gesprek, ‘the courageous conversation’, maken expliciet wat anders onder tafel blijft en verandering belemmert. Zo creëren we, samen met onze klanten, ruimte voor ontwikkeling. Voor groei. Hierbij maken wij gebruik van onze grondige kennis van project- en programmamanagement (Projectmatig en Programmatisch Creëren), in combinatie met onze jarenlange ervaring in persoonlijk leiderschap, teambegeleiding, training en coaching.

Wij richten ons op gemeenten, waterschappen en instellingen voor hoger onderwijs, maar werken ook voor andere organisaties.

Effectievere samenwerking

Phaos zorgt voor effectievere samenwerking binnen en tussen organisaties. Samen openlijk verantwoordelijkheid nemen voor de koers. Elkaar als vanzelfsprekend aanspreken op ieders bijdrage daaraan. Snel en efficiënt beslissingen nemen. Tempo maken, omdat niet alles om oneigenlijke redenen ter discussie wordt gesteld. Gebaseerd op kritisch zelfbewustzijn van de spelers. Dan kan management loslaten in vertrouwen, zijn programma’s geïnspireerd, lopen projecten soepel, komen teams weer op gang en voelen medewerkers zich op hun plaats.

Gericht op mensen binnen de organisatie

Of het nu gaat om een concreet advies, een training, teambegeleiding of coaching, mensen maken de organisatie en onze aanpak is altijd op hen gericht. We creëren ontwikkeling en beweging door zorgvuldige interventies. Zoeken steeds het evenwicht tussen rust en ruimte voor reflectie en scherpte en doorpakken waar dat nodig is. In onze werkwijze staan respect voor onze klanten, diepgang en praktische toepasbaarheid van adviezen en oplossingen centraal.

Vol in contact

In trainingen en workshops leveren ervaren begeleiders expertise en maatwerk, vol in contact met de groep. Met teams gaan we op zoek naar wat hen bindt aan de opdracht en aan elkaar en hoe dit te gebruiken om effectiever samen te werken. Onze coaches zoeken de diepere laag op, ten behoeve van de coachee en van de organisatie.

Maatwerk

Wij hanteren een groot en divers repertoire aan concepten en werkvormen, variërend van project- en programmamanagement tot Theory U, systemisch werken, Open Space, Insights en martial arts. De keuze is altijd afgestemd op de specifieke situatie en behoeften van de klant.