Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0002 Laag 24

Organisatie­ontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Het hoge tempo van verandering in de omgeving dwingt hen daartoe. Zij moeten adequate antwoorden bieden op complexe, soms onvoorspelbare, maatschappelijke vragen en trends. Digitalisering, regionalisering, individualisering, polarisering, vergrijzing, duurzaamheid.

Deze ontwikkelingen stellen organisaties voor een stevige uitdaging. Groei, maar in welke richting? Samenwerking, maar in welke ketens en netwerken, met welke partners? Verantwoording afleggen, maar aan wie eigenlijk en hoe? Een andere organisatie-inrichting, maar wat betekent dat voor medewerkers en het leiderschap? En hoe stellen we onze huidige organisatiecultuur bij?

Het klassieke command en control werkt niet meer. Samenwerking krijgt een steeds flexibeler, functioneler en meer zelfsturende vorm, ook over organisatiegrenzen heen. Programma’s en projecten bieden een antwoord op de niet aflatende eisen uit de buitenwereld en de ambities van bestuur en management. Maar ook nieuwe werk- en organisatievormen vragen tijd en aandacht. En intussen moet de winkel open blijven. 

Phaos en organisatieontwikkeling

Phaos ondersteunt organisaties om complexe vraagstukken met zelfbewustzijn en met oog voor samenhang tegemoet te treden. Samen werken we aan een visie die inspireert en uitnodigt. We helpen om keuzes te maken, ook om (nog) niet te doen. We dragen bij aan leiderschap dat er toe doet. We professionaliseren het werken met programma’s en projecten om strategische doelen te realiseren. In teams zoeken we naar hun gedeelde ambitie en het verbeteren van het onderling contact. We ondersteunen bij de ontwikkeling van een cultuur die ambitie de ruimte geeft.

Phaos staat voor ruimte voor ontwikkeling. We hechten aan reflectie vóór actie. Aan contact met de oorspronkelijke missie en opdracht. ‘Leren’ is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze manier van werken. We stimuleren het moedige gesprek, de ‘courageous conversation’, omdat dat zaken expliciet maakt die anders onder tafel blijven en verandering belemmeren. Onze interventies zijn zorgvuldig, naar mensen, met een combinatie van rust en ruimte voor reflectie en scherpte en doorpakken waar dat nodig is en kan.

Meer informatie?

Mail Madelon Mulder, partner.

Trainingen en workshops: Organisatie­ontwikkeling

Leeratelier Sturen Zonder Macht

Tijdens deze training krijg je meer zicht op je eigen stijl als doelgerichte beïnvloeder. Je vergroot je persoonlijke effectiviteit, ontdekt nieuwe interventies en leert deze toe te passen. "Een prima, praktijkgerichte training met veel aandacht voor interventies door middel van afwisselende werkvormen. Die zijn direct toepasbaar in de praktijk. Bovendien leer je veel van de andere deelnemers."

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Workshop Insights Deeper Discovery

Het Insights Discovery profiel biedt een groot inzicht in je eigen, Jungiaanse psychologische voorkeuren en de implicaties die dat met zich meebrengt. Echter, dat is nog maar het begin. Deeper Discovery voert je mee naar de wereld van de archetypen, oeroude en universele, over de hele wereld voorkomende en samenhangende beelden, symbolen en gedragspatronen.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
Organisatie­ontwikkeling op maat

Wij ontwerpen onze organisatieontwikkelingsprogramma’s altijd op maat, gericht op het resultaat dat de opdrachtgever wenst te bereiken.

Lees meer

Onze experts

Finus de Broekert

partner

Met een inspirerende visie en het doorbreken van patronen breng je mensen in beweging.

Ernst Harting

partner

Ik houd van diversiteit. Mijn bijdrage ligt in het ontwikkelen van bewustzijn, creëren van een visie op de toekomst, maken van keuzen en nemen van verantwoordelijk-heid, in verbinding met de ander.

Madelon Mulder

partner

Ik bied mensen en teams zicht op waar het ze werkelijk om te doen is en welke kwaliteiten zij tot hun beschikking hebben om hun verlangen te realiseren.