Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0002 Laag 24

Organisatie-ontwikkeling

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend. Het hoge tempo van verandering in de omgeving dwingt hen daartoe. Zij moeten adequate antwoorden bieden op complexe, soms onvoorspelbare, maatschappelijke vragen en trends. Digitalisering, regionalisering, individualisering, polarisering, vergrijzing, duurzaamheid.

Deze ontwikkelingen stellen organisaties voor een stevige uitdaging. Groei, maar in welke richting? Samenwerking, maar in welke ketens en netwerken, met welke partners? Verantwoording afleggen, maar aan wie eigenlijk en hoe? Een andere organisatie-inrichting, maar wat betekent dat voor medewerkers en het leiderschap? En hoe stellen we onze huidige organisatiecultuur bij?

Het klassieke command en control werkt niet meer. Samenwerking krijgt een steeds flexibeler, functioneler en meer zelfsturende vorm, ook over organisatiegrenzen heen. Programma’s en projecten bieden een antwoord op de niet aflatende eisen uit de buitenwereld en de ambities van bestuur en management. Maar ook nieuwe werk- en organisatievormen vragen tijd en aandacht. En intussen moet de winkel open blijven. 

Phaos en organisatieontwikkeling

Phaos ondersteunt organisaties om complexe vraagstukken met zelfbewustzijn en met oog voor samenhang tegemoet te treden. Samen werken we aan een visie die inspireert en uitnodigt. We helpen om keuzes te maken, ook om (nog) niet te doen. We dragen bij aan leiderschap dat er toe doet. We professionaliseren het werken met programma’s en projecten om strategische doelen te realiseren. In teams zoeken we naar hun gedeelde ambitie en het verbeteren van het onderling contact. We ondersteunen bij de ontwikkeling van een cultuur die ambitie de ruimte geeft.

Phaos staat voor ruimte voor ontwikkeling. We hechten aan reflectie vóór actie. Aan contact met de oorspronkelijke missie en opdracht. ‘Leren’ is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze manier van werken. We stimuleren het moedige gesprek, de ‘courageous conversation’, omdat dat zaken expliciet maakt die anders onder tafel blijven en verandering belemmeren. Onze interventies zijn zorgvuldig, naar mensen, met een combinatie van rust en ruimte voor reflectie en scherpte en doorpakken waar dat nodig is en kan.

Meer informatie?

Mail info@phaos.nl.

Trainingen en workshops: Organisatie-ontwikkeling

Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
Organisatie­ontwikkeling op maat

Wij ontwerpen onze organisatieontwikkelingsprogramma’s altijd op maat, gericht op het resultaat dat de opdrachtgever wenst te bereiken.

Lees meer

Onze experts
0Fotosessie voor Phaos in juli 20022 32 Marieke klein

Marieke van den Berg

Directeur

In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een wezenlijke verandering en die verandering zit in mensen. Hoe technisch een project ook kan zijn, uiteindelijk vormen zij de succesfactor.

Fotosessie voor Phaos in juli 20022 51 Tessa klein

Tessa Westendorp

Directeur

Het is mijn drijfveer om mensen in beweging te krijgen en zich te laten ontwikkelen. In mijn werk streef ik ernaar om de kwaliteiten van mensen naar boven te halen en deze zo optimaal mogelijk te benutten.

Fotosessie voor Phaos in juli 20022 45 Madelon klein

Madelon Mulder

Partner

Ik bied mensen en teams zicht op waar het ze werkelijk om te doen is en welke kwaliteiten zij tot hun beschikking hebben om hun verlangen te realiseren.

Foto Thijs

Thijs van den Broek

Senior trainer / facilitator

Het laten ontplooien van het potentieel van mensen is de drijfveer in mijn werk. Ik geloof dat mensen en teams dan hun opgaven goed kunnen vervullen.