Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0014 Laag 12

Visie op leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen zijn van levensbelang voor onze klanten en voor ons. Leren is het vergroten van beschikbare kennis en die vervolgens omzetten in nieuw en effectief gedrag. Ontwikkelen gaat over het integreren van die nieuwe kennis en dat nieuwe gedrag tot in de haarvaten van de organisatie. Leren en ontwikkelen zijn beide voorwaarden voor organisaties om steeds weer een adequaat antwoord te geven op de voortdurend veranderende vragen en eisen uit de omgeving.

Het leren en ontwikkelen van organisaties staat of valt met de mensen die daar deel van uitmaken. Ons mensbeeld is dan ook de kern van onze visie. We kiezen voor het uitgangspunt dat mensen:

Dit mensbeeld is meer dan alleen een idealistisch credo. Internationaal onderzoek toont aan dat leer- en werkprestaties toenemen naarmate iemand in zijn werk meer competentie, relatie en autonomie ervaart[1]. Dit zijn aspecten die in het mensbeeld terugkomen. 

Onze visie omvat vier gelijkwaardige domeinen, die onderling in verbinding staan, elkaar beïnvloeden en in balans moeten zijn. We noemen deze elementen de ZIJ-, de IK-, de WIJ- en de HET-kant, zie onderstaande lemniscaat.

 

leer

 

De ZIJ-kant

De ZIJ-kant staat voor de omgeving: de voedingsbodem waarin een leeractiviteit haar oorsprong vindt.

De IK-kant

De IK-kant staat voor persoonlijk leiderschap.

De WIJ-kant

De WIJ-kant staat voor samenwerking.

De HET-kant

De HET-kant staat voor resultaat, inhoud, structuur en middelen.

Onze visie in de praktijk

Dagelijks dragen wij onze visie op leren uit, met integriteit, lef en compassie. Bijvoorbeeld bij de intake met een nieuwe opdrachtgever, het uitvoeren van een kort, dan wel omvangrijk en complex ontwikkelprogramma of een coachingsgesprek. We zijn aanspreekbaar op het steeds in praktijk brengen van deze uitgangspunten.

 

 


[1] Naar de Zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan. Helder beschreven door Willem Eikelenboom in de Canon van het leren: M. Ruijters en R.J. Simons (red.) (2012). Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers. (2012). Deventer: Kluwer.

[2] M. Ruijters (2006). Liefde voor leren: Over diversiteit en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer.

[3] De zone van naaste ontwikkeling (Lev Vygotski) is helder beschreven door Ans Grotendorst in de Canon van het leren: M. Ruijters en R.J. Simons (red.) (2012). Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers. (2012). Deventer: Kluwer.