Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0000 Laag 26

Onze klanten en ervaringen

Non-profit organisatie

"Zowel ik als mijn omgeving merken dat ik enorm gegroeid ben tijdens het coachingstraject. Het was erg prettig om moeilijke werksituaties met mijn coach te ontleden en te bespreken hoe ik het anders had kunnen doen en waarom."

Lees meer over dit individuele coachingstraject

Haribo

“Als Management Team hebben we goede keuzen kunnen maken en zijn we een goede sparringpartner geworden voor onze projectleiders. Onze mensen hebben zich ontwikkeld."

Lees het gehele ontwikkeltraject

An Boeckxstaens, HR Manager BE/NL bij Haribo

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerking

 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Vlaardingen
 • Regio Hart van Brabant
 • Noaberkracht Dinkelland en Tubbergen
 • BAR-organisatie

Provincies

 • Provincie Flevoland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland

Onderwijs

 • Avans Hogeschool
 • Sint Lucas
 • Wageningen Universiteit
 • Grafisch Lyceum Utrecht

Maatschappelijke/ Ideële organisaties

 • BoP Innovation Centre
 • IUCN National Committee of the Netherlands
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Vluchtelingenwerk Nederland

Onderzoek

 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW
 • Trimbos-instituut
 • RIVM

Cultuur

 • Bibliotheek AanZet
 • Openluchtmuseum

Belangenbehartiging

 • Pensioenfederatie
 • Sportvisserij MidWest Nederland

Rijksoverheid - Ministeries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Inspectie SZW

Uitvoeringsorganisaties Rijksoverheid

 • Agentschap CIBG
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen CBG-MEB
 • Commissariaat voor de Media

Water- en hoogheemraadschappen

 • Delfland
 • Hunze en Aa's
 • Rijnland
 • Schieland en de Krimpenerwaard

Gezondheidszorg & Welzijn

 • ContourdeTwern
 • Expertisecentrum William Schrikker WSG
 • Topaz Kenniscentrum
 • IJsselland Ziekenhuis

Productie

 • Teva Pharmachemie
 • Avantium
 • Batavia Biosciences

Commerciele dienstverlening

 • De Vereende
 • Newpublic

Nutsbedrijven

 • Alliander
 • Evides Waterbedrijf