Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0000 Laag 26

Onze klanten - een selectie

Avans Hogeschool

"Phaos geeft ons waardevolle adviezen bij ontwikkeling en implementatie van projectmanagement (PMC). Die leiden tot zichtbare verbeteringen in projecten, programma’s en verandertrajecten."

Gerard Ramaekers, programmamanager Professionaliseren Projectmanagement, Avans Hogeschool

Rijksoverheid

“Onze teambegeleider verbindt empathie met gedegenheid.  Ze weet de teamleden te confronteren met zichzelf, het team en de omgeving en voedt daarmee de teamgeest zonder zelf sterk op de voorgrond te treden.”

Johan Maas, directeur Bedrijfsvoering, ministerie van Economische Zaken

Regio Hart van Brabant

“Phaos verwerft snel veel inzicht, houdt de programmastructuur tegen het licht en adviseert kritisch en to the point over verbeteringen. Zo draaien onze programma’s beter en leveren projecten de gewenste resultaten op. Concreet, scherp en altijd respectvol.”

Bas Kapitein, programmamanager Regio Hart van Brabant

Geonovum

“In een omgeving die buitelt van de innovaties help Phaos met het ontwikkelen van onze creativiteit, denk- en doekracht. Zo kunnen we steeds opnieuw de juiste producten maken.”

Rob van de Velde, directeur Geonovum

Gemeente Vlaardingen

“De samenvoeging van twee secties leidde tot reuring en stampij. De sessies met Phaos zorgden gelukkig weer voor meer onderling begrip, vertrouwen en respect. Mensen zoeken elkaar nu veel makkelijker op.”

Marien van 't Hof, sectiehoofd gemeente Vlaardingen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

“In coachingsgesprekken ervaren we kwaliteit, ervaring, helderheid en eerlijkheid in de spiegel die ons wordt voorgehouden. Er ontstaat ruimte en een doorkijk naar de toekomst. Van daaruit worden concrete stappen mogelijk.”

Stan van Belkum, adjunct directeur College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

ID College

"Phaos leverde ook met de Insightsprofielen een belangrijke bijdrage aan ons professionaliserings-traject. De voorkeursstijlen van zowel projectleiders als opdrachtgevers werden kleurrijk en vakkundig geduid. Dat leidde tot bijzondere inzichten en momenten van reflectie!"

Marjan van Schie, afdeling Portfoliomanagement ID College

IUCN National Committee of The Netherlands

Erg tevreden over de trainingen 'Werken in teams' en 'Projectmatig werken'. Duidelijk en bruikbaar, met een zeer ervaren begeleider die onze vraag goed begreep. Daarnaast heeft Phaos met succes Insights ingezet op projectteam- en MT-niveau, gericht op individuele en teamontwikkeling.

Monique de Jong, Human Resources Manager, IUCN National Committee of The Netherlands

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerking

 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Vlaardingen
 • Regio Hart van Brabant
 • Noaberkracht Dinkelland en Tubbergen

Provincies

 • Provincie Flevoland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland

Onderwijs

 • Avans Hogeschool
 • Sint Lucas
 • Wageningen Universiteit
 • Grafisch Lyceum Utrecht

Maatschappelijke/ Ideële organisaties

 • BoP Innovation Centre
 • IUCN National Committee of the Netherlands
 • Stichting Natuur en Milieu
 • Vluchtelingenwerk Nederland

Onderzoek

 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KNAW
 • Trimbos-instituut
 • RIVM

Cultuur

 • Bibliotheek AanZet
 • Openluchtmuseum

Belangenbehartiging

 • Pensioenfederatie
 • Sportvisserij MidWest Nederland

Rijksoverheid - Ministeries

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Inspectie SZW

Uitvoeringsorganisaties Rijksoverheid

 • Agentschap CIBG
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen CBG-MEB
 • Commissariaat voor de Media

Water- en hoogheemraadschappen

 • Delfland
 • Hunze en Aa's
 • Rijnland
 • Schieland en de Krimpenerwaard

Gezondheidszorg & Welzijn

 • ContourdeTwern
 • Expertisecentrum William Schrikker WSG
 • Topaz Kenniscentrum
 • IJsselland Ziekenhuis

Productie

 • Teva Pharmachemie
 • Avantium
 • Batavia Biosciences

Commerciele dienstverlening

 • De Vereende
 • Newpublic

Nutsbedrijven

 • Alliander
 • Evides Waterbedrijf