Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 18

Onze expertises

Phaos is een bureau voor organisatieverandering. Het grootste deel van ons werk speelt zich daarbij af rond project- en programmamanagement. De ontwikkeling van beide vakgebieden doet echter een steeds groter beroep op expertises als teamontwikkeling, het professionaliseren en verdiepen van leiderschap en management en organisatieontwikkeling in bredere zin. Deze vijf componenten vormen dan ook het palet waarmee we vragen van onze klanten helpen oplossen.

De Lemniscaat

creatieCentraal in onze aanpak staat de lemniscaat. De lemniscaat geeft de kernthema’s aan die in elk van de vijf expertises voortdurend aan de orde zijn en elkaar steeds beïnvloeden. De omgeving bepaalt de context waarbinnen een organisatie, team of individu opereert. Voortdurend in beweging en in toenemende mate complex en veeleisend, is deze een bron van ‘uitdagingen’.

(Persoonlijk) Leiderschap zal in staat moeten zijn om die uitdagingen te beantwoorden. Veel meer dan de formele positie zijn het onze individuele eigenheid, commitment en ondernemerschap die ons succes in organisaties bepalen. Samenwerking in teams, projecten, programma’s, netwerken en andere verbanden is steeds meer aan de orde. Sturen zonder macht en het om kunnen gaan met cultuurverschillen worden daarmee belangrijke thema’s, met alle competenties en vaardigheden die daarbij horen. Zonder structuur verzanden inspanningen tot chaos, of het nu gaat om het organiseren van taken en verantwoordelijkheden, het ontwikkelen en hanteren van adequaat beheersinstrumentarium, het implementeren van vernieuwingen of het absorberen van technologische ontwikkelingen. 

Expertises

Projectmatig Creëren

Integratie van opdrachtgeverschap, persoonlijk leiderschap, samenwerking en tools.

Lees meer
Programmatisch Creëren

Strategische vragen oplossen op basis van een gedeelde visie.

Lees meer
Leiderschaps­ontwikkeling

Verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van doelen.

Lees meer
Team­ontwikkeling

De moed en de kunst van het omgaan met verschillen.

Lees meer
Organisatie-ontwikkeling

Evenwicht tussen ruimte en sturing in het zetten van de volgende stap.

Lees meer
Stakeholdermanagement

Proactief omgaan met belangen die in de omgeving spelen.

Lees meer