Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0003 Laag 23

Projectmatig Creëren

De eisen die aan projectleiders worden gesteld zijn aan verandering onderhevig. Voorheen lag de nadruk op het beheersinstrumentarium en ‘gewoon’ opleveren wat je hebt afgesproken, maar dat is nu niet meer voldoende. We verwachten van projectleiders ook kennis en vaardigheden rond het omgaan met toenemende complexiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en intensief samenwerken in een netwerk van in- en externe partners. Daarnaast zijn focus op succesvolle implementatie, bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit en inspirerend leiderschap van belang. Een uiterst uitdagende, maar geen makkelijke opgave.

projectmatig-creerenDaarom hebben we Projectmatig Creëren (PMC) ontwikkeld, waarin al deze aspecten hun plek vinden. Inmiddels is PMC doorgegroeid tot niet alleen een van de drie leidende, maar ook ‘de meest complete’ projectmanagementmethode[1] in Nederland. Door middel van een serie whitepapers blijven we de komende jaren onze aanpak steeds verder uitbreiden en verfijnen. Het vak staat niet stil en wij ook niet.

Phaos en projectmanagement

We bieden opleidingen, advies en andere diensten rond Projectmatig Creëren, zoals trainingen over het begeleiden van Projectstart-Ups en evaluaties, een diagnose van de bestaande projectmanagementpraktijk en workshops voor opdrachtgevers, managementteams en bestuurders. Maar ook advies over de succesvolle implementatie van projectmanagement. Al onze trainingen en workshops zijn maatwerk, afgestemd op de concrete leervragen van deelnemers. Zeer ervaren begeleiders zorgen voor een afwisseling van werkvormen, een persoonlijke benadering, een pittig tempo en voortdurende aandacht voor de praktische implementatie van concepten, tools, vaardigheden en formats in de specifieke werkomgeving van elke deelnemer.

Betaalbaar maatwerk in Projectmatig Creëren

Naast trainingen en adviestrajecten bieden we laagdrempelige, compacte, on-the-job begeleiding op een reeks van thema's. Onze ervaren adviseurs helpen je graag met een toets op je projectdefinitie, het begeleiden van een projectstart-up (PSU), een gerichte coaching en nog veel meer. Kijk op het overzicht!


[1] Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement, PMI Nederland en Berenschot, 2011.

Meer informatie?

Kijk eens op PMC-online.nl. Daar vind je whitepapers en artikelen over onder andere Projectmatig Creëren. 

Mail info@phaos.nl.

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Verdiepende modules Projectmatig Creëren

In onze verdiepende modules snijden we thema's aan waar veel projectleiders mee stoeien. Door praktische handvatten en tips ben je beter toegerust om je project verder te brengen. Je kunt kiezen uit: Stakeholdermanagement, Sturen op projecten in de uitvoering en Energie in je project behouden.

Lees meer
Verdiepingsmodule Sturen op projecten in de uitvoering

Sturen op projecten is meer dan alleen rapporteren. In veel projecten lopen rapporteren, in control zijn en sturen langs elkaar heen. Dit is vaak een energielek voor de projectleider. Met de verdiepingsmodule Sturen op projecten willen we daar verandering in brengen.

Lees meer
Verdiepingsmodule Energie in je project behouden

Welke rol speelt energie in het slagen van een project? En hoe spoor je energielekken op? De verdiepingsmodule Energie in je project behouden geeft je inzicht in wat jij kan doen om je project een nieuwe impuls te geven.

Lees meer
Inspiratielab 'Energielekken in je projectteam opsporen'

Een gratis online Inspiratielab voor klanten en andere belangstellenden met als thema: 'Energielekken in je projectteam opsporen'. Meld je aan voor het Inspiratielab op 13 juni (15.00-17.00, online).

Lees meer
Begeleiding on-the-job in Projectmatig Creëren

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
Projectmatig Creëren (PMC)

Deze basistraining biedt een brede oriëntatie op het vakgebied. Je leert de theorie van PMC en deze in je eigen praktijk toe te passen. Je leert de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Verdiepingsmodule Stakeholdermanagement

Het succes van je project hangt mede af van hoe goed je je omgeving weet te betrekken bij je project. De verdiepingsmodule Stakeholdermanagement geeft je praktische handvatten voor het betrekken van stakeholders. Of het nu gaat om gebruikers, beslissers, interne en externe belanghebbenden of andere betrokkenen.

Lees meer
Persoonlijk leiderschap in PMC

Je hebt de basis tools en instrumenten van projectmanagement goed in de vingers. Toch heb je het gevoel dat er meer uit te halen valt. Je wilt je persoonlijke invloed en impact vergroten in het effectief leiden van grote, complexe projecten. Tijd voor een verdiepingsslag met de training Persoonlijk leiderschap in PMC! 

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
PMC-facilitatorstraining

In dit programma ontwikkel je je tot volwaardig facilitator en coach voor projecten. Je leert projectbijeenkomsten begeleiden, waaronder projectstart-ups (PSU’s) en het goede gesprek aan te gaan met projectleiders. Zo word je onmisbaar voor opdrachtgevers, projectleiders en teams!

Lees meer

Onze experts
0Fotosessie voor Phaos in juli 20022 32 Marieke klein

Marieke van den Berg

Directeur

In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een wezenlijke verandering en die verandering zit in mensen. Hoe technisch een project ook kan zijn, uiteindelijk vormen zij de succesfactor.

Fotosessie voor Phaos in juli 20022 51 Tessa klein

Tessa Westendorp

Directeur

Het is mijn drijfveer om mensen in beweging te krijgen en zich te laten ontwikkelen. In mijn werk streef ik ernaar om de kwaliteiten van mensen naar boven te halen en deze zo optimaal mogelijk te benutten.

0Fotosessie voor Phaos in juli 20022 67 Bart klein

Bart van Woerkom

Senior trainer / facilitator

Projectmatig creëren is een middel om samen met mensen in organisaties het verschil mogelijk te kunnen maken. Belangrijk zijn voor mij: plezier, lef, samen, resultaat en verschilligheid.

Foto Gijs

Gijs Faber

Trainer

Projectmatig creëren helpt om zaken visueel te maken en zo te zorgen voor een gemeenschappelijk beeld. Dat beeld vormt het startpunt om stappen te zetten naar een goed resultaat. Het geeft mij veel energie om op deze manier concrete meerwaarde te bieden voor de opgaven waar iedereen mee bezig is.

Portret website Phaos Kirsten

Kirsten Mannee

Trainer / facilitator

In mijn werk maak ik dingen graag visueel. Hoe duidelijker we de huidige en gewenste effecten voor ogen hebben, hoe gerichter we kunnen leren.

Mirte zwart wit

Mirte van Os

Trainer

Of het nou gaat om een training, een project of tijdens een overleg, een groot thema voor mij is: Hoe houd je de flow erin? 

Foto Thijs

Thijs van den Broek

Senior trainer / facilitator

Het laten ontplooien van het potentieel van mensen is de drijfveer in mijn werk. Ik geloof dat mensen en teams dan hun opgaven goed kunnen vervullen.