Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0003 Laag 23

Project­management op maat

Onze trainingen en workshops zijn afgestemd op de thema’s die onze klanten dagelijks bij ons aan de orde stellen. Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. Onze langjarige ervaring rond projectmanagement met honderden organisaties uit alle sectoren van de samenleving, zorgt voor een aanpak die volledig is toegesneden op wat je nodig hebt. Hieronder enkele voorbeelden.

Assessment

Breng de persoonlijke en collectieve ontwikkelbehoeften van projectmanagers, afdelingen of organisatie in kaart met een assessment. We stellen competentieprofielen op, maken een 360º competentiescan (nulmeting en vervolgscans), formuleren een opleidingsadvies en leerplan en vervullen een ondersteunende rol bij de implementatie daarvan.

Audit

We bieden een korte audit, die bestaat uit een aantal gesprekken en dossieronderzoek. Daarnaast is een uitgebreide variant mogelijk, waarin we een aantal relevante partijen betrekken. We analyseren de sterke en zwakke punten, geven concrete en praktische aanbevelingen voor verbetering en bieden hulp bij invoering van de verbeteringen.

Begeleiden van een Projectstart-Up

Een goede start hoort bij projectmatig werken. Om een project op te zetten, zijn een of meerdere bijeenkomsten nodig aan het begin, met opdrachtgever, projectmanager en leden van het projectteam. Tijdens deze sessies werken ze aan het conceptprojectcontract. We begeleiden deze bijeenkomsten, variërend van een halve dag voor een klein en relatief eenvoudig project tot een meerdaagse simultaan-PSU voor een ingewikkelde strategische opgave.

Coaching

De projectleider heeft professionele, persoonlijke of inhoudelijke vragen, of wil graag feedback over de aanpak van een project. Vooraf bepalen we de doelen van het coachingstraject. Thema’s die vaak spelen zijn bijvoorbeeld het persoonlijk functioneren, vragen rond leiderschap en het omgaan met weerstand of conflict en de invloed van de groepsdynamiek op werkwijze en resultaat.

Evaluatie

De grote en vrijwel overal genegeerde succesfactor in projecten. We adviseren hoe een gefocuste evaluatie vanaf dag één mee te nemen in de opzet van het project, of, het andere uiterste, hoe in een middag vijf projecten tegelijk te evalueren, ‘unfinished business’ op te ruimen en werkelijk af te sluiten. Het liefst helpen we onze klanten om stappen te zetten naar ‘een lerende organisatie’.

Intervisie

Projectleiders leren vaak het meest van het sparren met andere projectleiders. Onze adviseurs begeleiden intervisiegroepen tot acht deelnemers. Ze zorgen ervoor dat lastige vragen niet worden ontlopen, ondersteunen actief met hun kennis van groepsdynamiek en persoonlijke (leiderschaps)thema’s en geven inhoudelijke adviezen. Na twee of drie sessies gaat de groep zelf verder, ondersteund door ons Werkboek Intervisiemethoden.

PMC-in-a-day

In een compacte, interactieve en stevige kennismakingsworkshop van een dag laten we alle relevante thema’s van Projectmatig Creëren de revue passeren. Geschikt voor management, projectleiders en opdrachtgevers, die vooraf bepalen welke thema’s aan de orde komen.

Project Maturity Instrument (PMI)

Deze scan hebben we ontwikkeld om een aantal vertegenwoordigers uit een organisatie online zelf de diagnose te laten stellen van de sterke en zwakke kanten van de bestaande projectmanagementpraktijk. We bespreken de uitkomsten van de scan met de klant in een adviesgesprek. De uitkomsten kunnen dienen voor het gesprek intern (bijvoorbeeld op MT-niveau) over wat nodig is, de inhoudelijke invulling van trainingen en workshops en als nulmeting bij een verbeteringstraject.

Workshop werken in projecten

Voor mensen die regelmatig deelnemen aan projecten, maar er geen leiding aan geven. Zij leren in vogelvlucht wat er allemaal bij een project komt kijken en welke bijdrage zij kunnen leveren aan projectsucces.

Meer informatie?

Mail Finus de Broekert, partner.

 

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Training Projectmatig Creëren (PMC)

Deze basistraining biedt een brede oriëntatie op het vakgebied; de nadruk ligt op de technische aspecten en vaardigheden. Je leert er de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Winterschool Projectmatig Creëren (PMC)

Tijdens de Winterschool nemen we een hele week de tijd om alle belangrijke aspecten van PMC toe te passen op je eigen project. Niet alleen de techniek, maar ook thema’s als (persoonlijk) leiderschap, team-dynamiek en de projectomgeving komen ruimschoots aan bod.

Lees meer
Summerschool Projectmatig Creëren (PMC)

Tijdens de Summerschool nemen we een hele week de tijd om alle belangrijke aspecten van PMC toe te passen op je eigen project. Niet alleen de techniek, maar ook thema’s als (persoonlijk) leiderschap, teamdynamiek en de projectomgeving komen ruimschoots aan bod.

Lees meer
Training Effectief Stakeholdermanagement

De training Effectief Stakeholdermanagement geeft je handvatten voor het intensief betrekken van de relevante interne en externe omgeving bij de opgaven waaraan je werkt. Het biedt zowel een dieper inzicht in je eigen rol en invloed op het proces, als een aantal praktische tools. 

Lees meer
Senior Projectleiderschap

Je hebt de basis tools en instrumenten van projectmanagement goed in de vingers. Toch heb je het gevoel dat er meer uit te halen valt. Je wilt je persoonlijke invloed en impact vergroten in het effectief leiden van grote, complexe projecten. Tijd voor een verdiepingsslag met de training Senior Projectleiderschap! 

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Project­management op maat

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Workshop Insights Deeper Discovery

Het Insights Discovery profiel biedt een groot inzicht in je eigen, Jungiaanse psychologische voorkeuren en de implicaties die dat met zich meebrengt. Echter, dat is nog maar het begin. Deeper Discovery voert je mee naar de wereld van de archetypen, oeroude en universele, over de hele wereld voorkomende en samenhangende beelden, symbolen en gedragspatronen.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
IPMA certificeringstrainingen op B-, C-, D- en PMO-niveau

Steeds meer organisaties bieden hun projectleiders en -ondersteuners de kans om zich te laten certificeren. Goed voor op je CV? Zeker, maar meer dan dat! Het is een waardevolle stap in je ontwikkeling als projectprofessional. Samen met onze partner Ruysdael bieden we compacte, succesvolle studietrajecten aan die deelnemers voorbereiden op de internationaal erkende IPMA- certificaten.

Lees meer
Opleiding tot PMC-facilitator en -coach

In dit programma ontwikkel je je tot volwaardig facilitator en coach voor projecten. Je leert projectbijeenkomsten begeleiden, waaronder projectstart-ups (PSU’s) en het goede gesprek aan te gaan met projectleiders. Zo word je onmisbaar voor opdrachtgevers, projectleiders en teams!

Lees meer