Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0003 Laag 23

Begeleiding on-the-job in Projectmatig Creëren

Iedere projectleider heeft af en toe baat bij een externe professional die even meekijkt. Niet voor een langdurig en kostbaar traject, maar snel en praktisch, met een scherpe, frisse en constructieve blik. Naast trainingen en adviestrajecten bieden we daarom compacte, on-the-job begeleiding aan op zes thema's. Onze ervaren adviseurs helpen je graag met deze betaalbare adviezen en compacte workshops, zowel live als online.

1. Persoonlijke coaching

Je hebt professionele, persoonlijke of inhoudelijke vragen, of je wil graag feedback of tips over de aanpak van je project. We bespreken je persoonlijk functioneren, vragen rond leiderschap, het omgaan met weerstand en conflict of de invloed van de dynamiek in je team op werkwijze en resultaat. 

2. Opdrachtatelier

De stakeholders zijn het bij de aanloop naar een project lang niet altijd eens over doelen, resultaten en beoogde effecten. Wij zorgen in een compact opdrachtatelier met de belangrijkste spelers voor een gezamenlijke richting en commitment. Zo krijgt het project een solide basis en voorkom je allerlei risicovolle discussies tijdens de uitvoering. 

3. Jouw projectdefinitie onder de loep

Een heldere, stevige en complete projectdefinitie is DE basis van je project. Heb je een conceptdefinitie voor je project, dan houden wij die graag samen met jou tegen het licht. We stellen de lastige vragen en helpen je met concrete suggesties waar dat nuttig en nodig is. Zo heb je in één uur gegarandeerd een aangescherpte versie én praktische handvatten om je project, of gesprek met je opdrachtgever en/of teamleden, verder op weg te helpen. 

4. Begeleiden van je Projectstart-Up (PSU)

Een goede start hoort bij projectmatig werken. Om een project op te zetten zijn een of meerdere bijeenkomsten nodig, met opdrachtgever, projectmanager en leden van het projectteam. Tijdens deze sessies werken ze aan het concept-projectcontract, aan de onderlinge samenwerking, aan ieders commitment voor het project en aan de relatie met de relevante omgeving. We begeleiden deze bijeenkomsten, variërend van een halve dag voor een relatief eenvoudig project tot een meerdaagse simultaan-PSU voor een ingewikkelde strategische opgave met een aantal deelprojecten. 

5. Eiland van reflectie/ evaluatie

Voor je project is het zeer aan te raden om periodiek stil te staan bij de voortgang. Zijn we nog op de goede weg? Hoe gaan de belangrijke spelers met elkaar om? Liggen we nog op schema met de planning en het budget? Welke risico's zien we voor de komende periode? Wat gaan we anders doen? In een aantrekkelijke, gefocuste workshop bespreken we deze en aanverwante thema's met een aantal zorgvuldig geselecteerde deelnemers. Wil je je project kernachtig evalueren, leidend tot concrete 'lessons learned'? Dan hanteren we een vergelijkbaar format. 

6. Intervisie

Projectleiders leren vaak het meest van het sparren met collega's. Zij reflecteren met elkaar over dilemma’s, successen en ‘uitdagingen’ in hun projecten. Onderdeel van de intervisie kan zijn het samen zoeken naar creatieve oplossingen voor gesignaleerde problemen. We begeleiden de eerste bijeenkomsten, dragen proceskennis over en geven ook inhoudelijke adviezen op de besproken thema's. Na drie sessies gaat de groep zelf verder, ondersteund door ons Werkboek Intervisiemethoden

Meer informatie?

Mail info@phaos.nl

 

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Verdiepende modules Projectmatig Creëren

In onze verdiepende modules snijden we thema's aan waar veel projectleiders mee stoeien. Door praktische handvatten en tips ben je beter toegerust om je project verder te brengen. Je kunt kiezen uit: Stakeholdermanagement, Sturen op projecten in de uitvoering en Energie in je project behouden.

Lees meer
Verdiepingsmodule Sturen op projecten in de uitvoering

Sturen op projecten is meer dan alleen rapporteren. In veel projecten lopen rapporteren, in control zijn en sturen langs elkaar heen. Dit is vaak een energielek voor de projectleider. Met de verdiepingsmodule Sturen op projecten willen we daar verandering in brengen.

Lees meer
Verdiepingsmodule Energie in je project behouden

Welke rol speelt energie in het slagen van een project? En hoe spoor je energielekken op? De verdiepingsmodule Energie in je project behouden geeft je inzicht in wat jij kan doen om je project een nieuwe impuls te geven.

Lees meer
Inspiratielab

Een gratis online Inspiratielab voor klanten en andere belangstellenden met als thema: 'Stakeholdermanagement: Zó houd je de kikkers in de kruiwagen!'. In deze inspiratiesessie ga je aan de slag met stakeholders, de mensen of groepen die invloed hebben op jouw project. Je maakt kennis met werkvormen om inzicht te krijgen in de stakeholders en hen op een goede manier te betrekken bij je project.

Lees meer
Begeleiding on-the-job in Projectmatig Creëren

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
Projectmatig Creëren (PMC)

Deze basistraining biedt een brede oriëntatie op het vakgebied. Je leert de theorie van PMC en deze in je eigen praktijk toe te passen. Je leert de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Verdiepingsmodule Stakeholdermanagement

Het succes van je project hangt mede af van hoe goed je je omgeving weet te betrekken bij je project. De verdiepingsmodule Stakeholdermanagement geeft je praktische handvatten voor het betrekken van stakeholders. Of het nu gaat om gebruikers, beslissers, interne en externe belanghebbenden of andere betrokkenen.

Lees meer
Persoonlijk leiderschap in PMC

Je hebt de basis tools en instrumenten van projectmanagement goed in de vingers. Toch heb je het gevoel dat er meer uit te halen valt. Je wilt je persoonlijke invloed en impact vergroten in het effectief leiden van grote, complexe projecten. Tijd voor een verdiepingsslag met de training Persoonlijk leiderschap in PMC! 

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
PMC-facilitatorstraining

In dit programma ontwikkel je je tot volwaardig facilitator en coach voor projecten. Je leert projectbijeenkomsten begeleiden, waaronder projectstart-ups (PSU’s) en het goede gesprek aan te gaan met projectleiders. Zo word je onmisbaar voor opdrachtgevers, projectleiders en teams!

Lees meer