Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0018 Laag 8

Leiderschaps­ontwikkeling

Leiderschap betekent met zelfbewustzijn de verantwoordelijkheid nemen dat de organisatie haar doelen realiseert. Daarmee is het niet uitsluitend gekoppeld aan een beperkt aantal functies. 

leiderschapLeiderschap vraagt om:

  • De blik naar buiten, alert op wat zich daar voordoet aan kansen en risico’s, op zoek naar samenwerking, ook waar die niet voor de hand lijkt te liggen.
  • Zelfbewustzijn, in de zin van kennis en acceptatie van wie je bent en wat in je vermogen ligt, in combinatie met het werken aan eigen groei en verdere ontwikkeling.
  • Het vermogen om afgestemd te zijn op wat zich in het hier en nu aandient en daar ook naar te handelen. Het gaat, scherper nog, over het vermogen om ratio, gevoel en intuïtie als bronnen te raadplegen en te benutten.
  • ‘Voorbeeldig’ gedrag dat anderen inspireert en uitnodigt.
  • Onophoudelijke aandacht voor missie, visie en doelen en voor de mensen die daar elke dag weer aan werken.
  • Sturen op resultaten, binnen helder afgesproken kaders.

Phaos en leiderschapsontwikkeling

In trainingen, workshops en incompany maatwerkprogramma’s zitten we deelnemers dicht op de huid. We spreken over verleden, heden en toekomst, waar ze vandaan komen, wie ze zijn en wie ze willen zijn. We vragen ze om uit hun comfortzone te stappen en om, in het contact met elkaar en met de begeleiders, een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Dat kan omdat we zorgen voor een persoonlijke en veilige benadering. De context van hun eigen werk en hoe ze daarin anderen en ook zichzelf, tegenkomen, staat steeds centraal. We besteden veel aandacht aan de interactie tussen wat zich voordoet in onze programma’s en de dagelijkse realiteit in de eigen werkorganisatie. We hechten aan ervarend leren, naast het introduceren van relevante theorie, het analyseren van eigen casuïstiek en individuele en groepsreflectie. Daartoe zetten we ook niet-mentale werkvormen in, zoals boksen, aikido of opstellingen. Zeer ervaren begeleiders hanteren een grote diversiteit aan werkvormen, afgestemd op de deelnemers. We hebben voortdurend aandacht voor de praktische implementatie van het geleerde in de specifieke werkomgeving van elke deelnemer.

Meer informatie?

Mail info@phaos.nl.

Trainingen en workshops: Leiderschaps­ontwikkeling

Verdiepingsmodule Sturen op projecten in de uitvoering

Sturen op projecten is meer dan alleen rapporteren. In veel projecten lopen rapporteren, in control zijn en sturen langs elkaar heen. Dit is vaak een energielek voor de projectleider. Met de verdiepingsmodule Sturen op projecten willen we daar verandering in brengen.

Lees meer
Verdiepingsmodule Energie in je project behouden

Welke rol speelt energie in het slagen van een project? En hoe spoor je energielekken op? De verdiepingsmodule Energie in je project behouden geeft je inzicht in wat jij kan doen om je project een nieuwe impuls te geven.

Lees meer
Verdiepingsmodule Stakeholdermanagement

Het succes van je project hangt mede af van hoe goed je je omgeving weet te betrekken bij je project. De verdiepingsmodule Stakeholdermanagement geeft je praktische handvatten voor het betrekken van stakeholders. Of het nu gaat om gebruikers, beslissers, interne en externe belanghebbenden of andere betrokkenen.

Lees meer
Persoonlijk leiderschap in PMC

Je hebt de basis tools en instrumenten van projectmanagement goed in de vingers. Toch heb je het gevoel dat er meer uit te halen valt. Je wilt je persoonlijke invloed en impact vergroten in het effectief leiden van grote, complexe projecten. Tijd voor een verdiepingsslag met de training Persoonlijk leiderschap in PMC! 

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Introvert en extravert leiderschap

Wat is de betekenis van ‘introvert leiderschap’ en van 'extravert leiderschap'? En welke impact hebben introversie en extraversie op organisaties?

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
Leiderschaps­ontwikkeling op maat

Wij ontwerpen onze incompany leiderschapsprogramma’s altijd op maat, gericht op het resultaat dat de opdrachtgever wenst te bereiken. Twee voorbeelden.

Lees meer

Onze experts
0Fotosessie voor Phaos in juli 20022 32 Marieke klein

Marieke van den Berg

Directeur

In mijn werk vind ik het belangrijk om bij te dragen aan een wezenlijke verandering en die verandering zit in mensen. Hoe technisch een project ook kan zijn, uiteindelijk vormen zij de succesfactor.

Fotosessie voor Phaos in juli 20022 51 Tessa klein

Tessa Westendorp

Directeur

Het is mijn drijfveer om mensen in beweging te krijgen en zich te laten ontwikkelen. In mijn werk streef ik ernaar om de kwaliteiten van mensen naar boven te halen en deze zo optimaal mogelijk te benutten.

Foto Gijs

Gijs Faber

Trainer

Projectmatig creëren helpt om zaken visueel te maken en zo te zorgen voor een gemeenschappelijk beeld. Dat beeld vormt het startpunt om stappen te zetten naar een goed resultaat. Het geeft mij veel energie om op deze manier concrete meerwaarde te bieden voor de opgaven waar iedereen mee bezig is.

Fotosessie voor Phaos in juli 20022 45 Madelon klein

Madelon Mulder

Partner

Ik bied mensen en teams zicht op waar het ze werkelijk om te doen is en welke kwaliteiten zij tot hun beschikking hebben om hun verlangen te realiseren.

Foto Thijs

Thijs van den Broek

Senior trainer / facilitator

Het laten ontplooien van het potentieel van mensen is de drijfveer in mijn werk. Ik geloof dat mensen en teams dan hun opgaven goed kunnen vervullen.