Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0000 Laag 26

Projectleiderschap voor jonge professionals


“Phaos is te allen tijde bereid om mee te denken over
wat het best passend is voor onze organisatie.”
Teamleider Care Effect

Hoe kunnen jonge professionals een stevige rol in projecten innemen?

Dat was de vraag van Care Effect. De consultants van Care Effect zijn werkzaam binnen de zorgsector, veelal als projectleider of projectondersteuner. Een aantal (jonge) medewerkers stond aan de start van grote uitdagende projecten en de stap naar projectleider. Ze zochten houvast in hoe het proces aan te pakken, zichzelf als stevige sparringpartner neer te zetten en hoe om te gaan met dynamiek in de omgeving. De gewenste insteek van Care Effect was dat er veel aandacht zou zijn voor hen als persoon en de persoonlijke kwaliteiten die eenieder meebrengt. Er was behoefte aan een vorm waarbij de groep ook van elkaar kon leren, met aandacht voor hoe zij dit in het vervolg zelf voort konden zetten.

Training Projectmatig creëren met verdieping op persoonlijk leiderschap

De training bestond uit drie dagen waarin steeds de afwisseling is gezocht tussen een inhoudelijke stevige basis in projectmanagement en de verdieping op het persoonlijke aspect. Inhoudelijk is er onder andere gekeken naar het maken van een goede projectdefinitie, het samen een activiteitenplan opstellen, het maken van een krachtenveldanalyse en de inrichting van de projectorganisatie. Voor deze groep zat daarnaast veel rijkdom in het ontdekken en herkennen van persoonlijke voorkeuren en de dynamiek die dat in teams meebrengt, alsmede in het onderzoeken van belemmerende overtuigingen, het aangaan van het moedige gesprek en het delen en bevragen van dilemma’s in projectomgevingen.

Resultaat

Na de training hadden de deelnemers meer zelfvertrouwen en waren ze zelfbewuster. Ze zijn in staat verwachtingen uit te spreken richting opdrachtgever en projectteam en hebben houvast in een aanpak, waarbij ze terug kunnen grijpen op onder andere het boek PMC compact. Bij lastige situaties weten ze elkaar te vinden en kunnen ze waar nodig het moedige gesprek aangaan.

“In trainingen werk ik graag met praktische werkvormen, die de deelnemers zelf ook in de praktijk kunnen brengen. Juist ook als het gaat over persoonlijk leiderschap is het belangrijk dat ze hier direct mee aan de slag kunnen. Het is mooi om te zien dat deze groep in staat was elkaar te blijven stimuleren door zelf een vorm van intervisie uit de training voort te zetten. In dit soort programma’s besteed ik veel aandacht aan de borging in en verbinding met de praktijk, zodat het geleerde ook daar echt effect heeft.” Marieke van den Berg, directeur Phaos.

Wil je vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor jouw organisatie?
Neem dan contact met me op.                                                                              Lees nog meer ervaringen >>