Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC Online
strookjes phaos 0000 Laag 26

Programmamanagement en ontwikkeling MT

HARIBO Logo 2016 JPG“Als Management Team hebben we goede keuzen kunnen maken en zijn we een goede sparringpartner geworden voor onze projectleiders. Onze mensen hebben zich ontwikkeld. We weten nu wat we aan elkaar mogen vragen en wat we van elkaar verwachten. Dat geeft rust.” – An Boeckxstaens, HR Manager BE/NL bij Haribo.

Hoe krijgen we het Center of Excellence 2020 gerealiseerd?

HARIBO België wil in 2020 in Kontich een Center of Excellence zijn. Daarvoor was een projectteam met een projectleider samengesteld. De vraag aan Phaos was om structuur en onderbouwing te bieden om het project te kunnen realiseren. Belangrijk daarbij was dat de competenties van projectleiders, de samenwerking in teamverband en het betrekken van stakeholders met dit project werd geleerd en ontwikkeld.

Begeleiding en coaching on the job

Als eerste is het MT meegenomen in de essentie van Projectmatig Creëren en hun specifieke rol als opdrachtgever. Vervolgens is, na een aftrap door het MT, een dag gewerkt met het hele team. De opdracht is omgezet in visie, doelen en een voorstel voor aanpak. ’s Avonds kon het MT ervan worden overtuigd dat een programmatische aanpak beter was en dat het informeren en betrekken van alle medewerkers van cruciaal belang is voor het krijgen van een Center of Excellence 2020. Als derde zijn, met nog twee werkbijeenkomsten van een dag, projecten gedefinieerd, is structuur aangebracht en zijn concrete voorstellen voor prioriteiten en keuzen voorgelegd aan het MT.

Het resultaat

“De begeleiding vanuit de expertise met projectmatig en programmatisch werken hebben inzichten en structuur gebracht voor het organiseren. Belangrijk daarbij is dat we als MT consensus en richting hebben voor het hele traject. Op basis daarvan sturen we projectleiders aan, stellen we prioriteiten, maken we keuzen. We ervaren dat de mensen betrokken zijn en zich ontwikkelen. En bovenal dat er goede stappen worden gezet in het komen tot een Center of Excellence 2020. Door de begeleiding van Phaos zijn we met z’n allen in dezelfde richting in beweging gekomen.” – An Boeckxstaens, HR Manager BE/NL bij Haribo.

Finus2

“De begeleiding heb ik gericht op duidelijkheid wat betreft de rol van het MT als opdrachtgever en het ontrafelen van de opdracht. Dat had als logisch gevolg dat een programmatische aanpak meer houvast bleek te bieden voor het organiseren van het werk. Daarmee werd het nemen en beleggen van verantwoordelijkheden een stuk eenvoudiger. De teamleden konden op deze manier ervaren wat hun rol inhield en er vorm en inhoud aan geven. En het MT had concrete informatie om te beslissen.” 
Finus de Broekert, partner bij Phaos.

Wil jij ook meer structuur in je organisatie middels projectmatig en/of programmatisch creëren?
Of meer duidelijkheid over sturing en de rol van de opdrachtgever?
Neem graag contact met me op voor een vrijblijvend advies.                                     Lees nog meer ervaringen >>