Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0022 Laag 4

Privacyrichtlijn Trainingen met open inschrijving

Hieronder informeren wij u over onze privacyrichtlijn ten aanzien van onze trainingen[1] met open inschrijving.

Welke (persoonlijke) gegevens vragen wij en met wel doel?
Om u deel te kunnen laten nemen aan ons open (trainings)aanbod vragen wij u om de volgende gegevens:
•    Uw voor- en achternaam.
Doel: registratie van uw deelname als persoon.
•    Uw e-mailadres.
Doel: u elektronisch van inhoudelijke en praktische informatie voorzien over de training die u wilt volgen of zojuist heeft gevolgd. U, na afronding van de training en uw expliciete toestemming, onze nieuwsbrief toezenden.
•    Uw telefoonnummer.
Doel: u in het uitzonderlijke geval van nood (bijvoorbeeld onverwachte uitval van de docent) tijdig kunnen bereiken.
•    Uw geslacht.
Doel: u in onze correspondentie op de juiste manier kunnen aanspreken.
•    Uw functie.
Doel: de training zo goed mogelijk laten aansluiten op uw achtergrond (en die van de andere deelnemers).
•    Uw organisatie.
Doel: uw training zo goed mogelijk laten aansluiten uw achtergrond (en die van de andere deelnemers). Is vaak ook nodig voor de tenaamstelling op de factuur.
•    Factuuradres- en eventueel inkoopnummer
Doel: u een factuur kunnen sturen voor uw deelname aan de gekozen training.

De inschrijving voor onze open trainingen verloopt via onze website. Daar wordt u gevraagd om de hierboven genoemde gegevens aan te leveren. Phaos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens.

Uw toestemming verlenen
Wij gebruiken deze gegevens enkel om uw deelname aan de betreffende training mogelijk te maken en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij vragen daarvoor uw expliciete toestemming. Zonder uw toestemming kunnen wij u niet registreren en kunt u helaas niet deelnemen. U verleent uw toestemming door het betreffende vinkje op het inschrijfformulier aan te klikken.

Uw toestemming intrekken
Het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens is in principe niet aan de orde, omdat het een eenmalige deelname aan een training betreft en wij uw gegevens alleen voor dat doel verwerken. In het geval u zich aangemeld heeft en u zich vóór aanvang van de training alsnog bedenkt, verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken na afloop van de training.

Bij voortijdige afmelding gelden onze leveringsvoorwaarden, waarvan u via de link op het inschrijfformulier kennis kunt nemen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Om uw deelname aan de training mogelijk te maken en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen delen wij uw gegevens met derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Phaos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Phaos nieuwsbrief
Bij inschrijving voor een training stellen wij u de vraag of wij uw e-mailadres mogen blijven gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te zenden. Wij doen dit nogmaals na afloop van de training. Als u dat wilt, kunt u ook hiervoor expliciet uw toestemming verlenen. Zonder deze toestemming ontvangt u geen berichten van ons anders dan de berichten die van belang zijn voor het kunnen volgen van de training. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u zich op elk moment weer afmelden door de link onder aan de nieuwsbrief aan te klikken.

Phaos, mei 2018

[1] Ook andersoortige bijeenkomsten met open inschrijving.