Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC Online
strookjes phaos 0016 Laag 10

Maatwerk in Programmatisch Creëren

Onze trainingen en workshops zijn afgestemd op de thema’s die onze klanten dagelijks bij ons aan de orde stellen. Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond programmamanagement, dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. Onze langjarige ervaring rond programmamanagement zorgt voor een aanpak die volledig is toegesneden op wat je nodig hebt. Hieronder enkele voorbeelden. 

Professionalisering programmamanagement

Om programmamanagement te professionaliseren en te verbinden met organisatieontwikkelingen, is veel nodig. Opleiding, wijziging van systemen, de ontwikkeling van een taal, de opzet van een toolbox, spelregels voor programma’s en de lijnorganisatie, nieuwe afspraken over verantwoordelijkheden. Onze adviseurs leveren een praktische aanpak, zijn sparringpartner en helpen bij de implementatie.

Begeleiden van een Programmastart-Up

Bij programmamanagement hoort een goede start. Om een programma op te zetten, is vaak meer dan één bijeenkomst nodig met opdrachtgever, programmamanager en leden van het programmateam. Tijdens deze sessies werken ze aan het concept programmacontract. We bereiden deze sessies voor en leiden ze in goede banen door een stevige begeleiding die ook voldoende ruimte biedt.

Assessment

Breng de persoonlijke en collectieve ontwikkelbehoeften van programmanagers, afdelingen of organisatie in kaart met een assessment. We stellen competentieprofielen op, maken een 360º competentiescan (nulmeting en vervolgscans) en formuleren een opleidingsadvies en leerplan.

Audit

We bieden een korte audit die bestaat uit een aantal gesprekken en dossieronderzoek. Ook is een uitgebreide variant mogelijk waarin we allerlei partijen meenemen. We analyseren de sterke en zwakke punten, geven concrete en praktische aanbevelingen voor verbetering en bieden hulp bij invoering van de verbeteringen.

Coaching

Programmamanagers hebben professionele of inhoudelijke vragen, of willen feedback op de aanpak van een programma. Vooraf worden doelstellingen bepaald. Thema’s die kunnen spelen zijn het eigen functioneren, leiderschap, invloed van de groepsdynamiek op werkwijze en resultaat.

Intervisie

Programmamanagers willen graag sparren met andere programmamanagers, onze adviseurs begeleiden de groep. Ze zorgen ervoor dat lastige vragen niet worden ontlopen, ondersteunen actief met hun kennis van groepsdynamiek en persoonlijke (leiderschaps)thema’s en geven inhoudelijke adviezen.

Evaluatie

Voor organisaties die een programma hebben afgesloten en daarvan willen leren.

Het ‘Eiland van reflectie’

Stilstaan bij de voortgang van het programma is belangrijk, en wordt vaak ‘in de wandelgangen’ gedaan. Dat is niet voldoende. Deze workshop biedt ruimte voor het onderzoeken van essentiële vragen. We brengen systematisch in kaart welke doelen al zijn gerealiseerd, wat in een volgende fase aan de orde komt, hoe het krachtenveld eruitziet, waar de risico’s liggen. 

Meer informatie?


Mail info@phaos.nl

 

Trainingen en workshops: Programmatisch Creëren

Training Programmatisch Creëren (PGMC)

Programmamanagement is een mooi en uitdagend vak. Deze training biedt daarvan een compleet overzicht. Plus concrete tools en houvast! De nadruk ligt op het verbinden van de theorie met de praktijk en het leren van de kennis en ervaring van zowel de trainer als de deelnemers.

Lees meer
Online Training Programmatisch Creëren (PGMC)

Programmamanagement is een mooi en uitdagend vak. Deze training biedt daarvan een compleet overzicht. Plus concrete tools en houvast! De nadruk ligt op het verbinden van de theorie met de praktijk en het leren van de kennis en ervaring van zowel de trainer als de deelnemers.

Lees meer
Training Effectief Stakeholdermanagement

De training Effectief Stakeholdermanagement geeft je handvatten voor het intensief betrekken van de relevante interne en externe omgeving bij de opgaven waaraan je werkt. Het biedt zowel een dieper inzicht in je eigen rol en invloed op het proces, als een aantal praktische tools. 

Lees meer
Inspiratiesessies PGMC: Doelen realiseren in het publieke domein

Je werkt in het publieke domein. Je weet hoe programmamanagement werkt. Je wil leren hoe je nog beter de omgeving betrekt, projecten aanstuurt, opdrachtgevers en bestuurders bedient. Een unieke gelegenheid voor inspiratie, uitwisseling van kennis en ervaringen met staf en collega's.

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Workshop Insights Deeper Discovery

Het Insights Discovery profiel biedt een groot inzicht in je eigen, Jungiaanse psychologische voorkeuren en de implicaties die dat met zich meebrengt. Echter, dat is nog maar het begin. Deeper Discovery voert je mee naar de wereld van de archetypen, oeroude en universele, over de hele wereld voorkomende en samenhangende beelden, symbolen en gedragspatronen.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
Maatwerk in Programmatisch Creëren

Onze trainingen en workshops zijn afgestemd op de thema’s die onze klanten dagelijks bij ons aan de orde stellen. Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond programmamanagement, dan verzorgen wij graag een training of advies op maat.

Lees meer