Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 20

Hoe agile is PMC?

22 okt. 2018

"In onze organisatie willen ze nu alleen nog maar Agile werken. Ik dacht dat we dat met Projectmatig Creëren al deden. Kan je mij uitleggen wat het verschil is?" Dat is een vraag die we steeds vaker krijgen. De hoogste tijd om dit verder te onderzoeken! [1]

Wat is Agile?

Agile betekent ‘beweeglijk’ of ‘wendbaar’. Als een organisatie Agile werkt, is ze in staat om zich steeds weer aan te passen aan de veranderende omgeving. Centraal staat de vraag: hoe blijven we onder alle omstandigheden waarde toevoegen voor onze klanten, burgers of gebruikers? Bij deze manier van werken hoort een heel eigen attitude: nieuwsgierig, zonder oordeel, vertrouwend op het vakmanschap van medewerkers die het lef hebben om fouten te maken. 

Agile ontstond in 2001, toen een aantal softwareontwikkelaars de koppen bij elkaar staken. Ze waren ontevreden over de bestaande aanpak van hun vak. Dat leidde tot een legendarisch document: het ‘Manifesto for Agile Software Development’. Daarin beschreven ze de mindset die nodig is om continu waarde toe te voegen voor de gebruiker. 

Agile was een reactie op de ‘watervalmethode’ voor de ontwikkeling van software. Die methode wordt gekenmerkt door eerst zeer uitgebreide plannen en ontwerpen te maken, voordat er ook maar iets wordt gebouwd. Inmiddels zijn er verschillende Agile projectinstrumenten ontwikkeld, waarvan Scrum het meest bekend is. Het toepassingsgebied van Agile is daarnaast inmiddels aanzienlijk verbreed. 

De wendbaarheid van PMC

Drie jaar voor de opkomst van Agile, werd in Nederland Projectmatig Creëren ontwikkeld. De bedenkers van PMC vonden de bestaande ‘ontwerpbenadering’ (lees: waterval) uit het traditionele projectmanagement niet passend meer. PMC stelde daar de ‘ontwikkelbenadering’ (lees: Agile) tegenover. Die ontwikkelbenadering gaat kortgezegd uit van:

  • Het bestaansrecht van een project vloeit voort uit de behoefte van de gebruiker. (ZIJ-kant)
  • Alle betrokkenen zijn gecommitteerd en wíllen bijdragen aan het project. Iedereen kan haar kennis en kunde volledig inzetten. (IK-kant)
  • Als team bereik je meer dan alleen. Bedenk gezamenlijk hoe het aan te pakken. (WIJ-kant)
  • Procedures en tools zijn als de ruggengraat van het project: ze voorzien in de noodzakelijke stevigheid en structuur, zijn flexibel en bewegen mee waar nodig. (HET-kant)

Inhoudelijke overeenkomsten PMC en Agile

Goed projectmanagement gaat niet om controle, maar om continu schakelen, bijstellen en samenwerken, met de behoeften van de gebruiker als kompas. Dat lijkt sterk op de mindset zoals die spreekt uit het Agile manifest. Zo klinkt het als we de taal van Agile en PMC aan elkaar verbinden:

1. Samenwerking met de klant gaat boven contractonderhandelingen.
Het begint aan de ZIJ-kant. Je moet weten wat de klant en opdrachtgever willen en hen actief betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en (tussentijdse) evaluatie van het project. Werk samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Zoek de win-win en verschuil je niet achter oude afspraken. Vraag wat er nodig is en vul het niet in voor de ander. Onderzoek de onderlinge verwachtingen en wensen en vertaal juist die naar je project- of programmacontract. 

2. Inspelen op verandering gaat boven het volgen van een plan.
Een project is pas een succes als het resultaat daadwerkelijk antwoord geeft op de uitdaging en een bijdrage levert aan de gestelde doelen. Je dient veranderingen (in de omgeving) in de gaten te houden en waar nodig het project opnieuw onder de loep te nemen. Als dat betekent dat er een ander resultaat moet komen is dat OK. Een projectcontract is niet in beton gegoten. Maak bij veranderingen bewuste keuzes en weeg de consequenties goed af. Maak een project klein of knip het op in opeenvolgende projecten. Zo creëer je meer ruimte om in te spelen op veranderingen en voorkom je schijnzekerheden. Voorkom dat je vanaf dag 1 aan ‘het nieuwe zwembad’ werkt, als nog niet zeker is of dat de beste, meest haalbare of wenselijke oplossing is. 

3. Mensen en hun onderlinge interactie gaan boven processen en hulpmiddelen.
Zorg voor gecommitteerde mensen. Vertrouw op hun kennis en kunde om invulling te geven aan ‘hoe’ een project het best opgepakt kan worden. Laat het ze vervolgens gezamenlijk bedenken en doen. Dat maakt een project effectiever en leuker. Werk bewust aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van alle betrokkenen. Ondersteun actief de ontwikkeling naar volwassen, wellicht ook ‘zelfsturende’ teams. Laat processen en hulpmiddelen ondersteunend en volgend zijn. 

4. Werkende oplossingen gaan boven allesomvattende documentatie.
Leg in een projectcontract alleen vast wat nodig is. Laat het geen boekwerk worden om het boekwerk. Blijf bij alles wat je doet en maakt jezelf afvragen “Wat heeft de klant eraan?”. 

Naast deze inhoudelijke overeenkomsten is er nog een opvallende gelijkenis. Ook PMC zien we steeds minder als alleen een methode voor projectmanagement en steeds meer als een ‘mindset’. Het gaat niet om het zetten van de juiste stapjes in de juiste volgorde, maar vooral om oog te houden voor allevier de domeinen van PMC: de ZIJ-, IK-, WIJ- en HET-kant. Alleen in de verbinding daartussen is het mogelijk de beste resultaten voor de gebruiker te realiseren. 

Tot slot

De conclusie is helder: PMC is Agile! Daarmee is Projectmatig Creëren relevanter dan ooit. De hoeveelheid projecten en programma’s neemt alleen maar toe. PMC staat daarbij garant voor een wendbare aanpak! 

Wil je meer weten hoe je binnen jouw organisatie Agile kunt gaan werken met behulp van PMC? Neem dan contact op via info@phaos.nl

Ben je nieuwsgierig naar de toepassing in de praktijk, houd dan de volgende nieuwsbrieven in de gaten. Binnenkort vind je daarin een blog over hoe PMC en Scrum elkaar kunnen versterken.

S0A2763 copy

 


[1]
 
Daar waar 'PMC' staat kan ook 'PGMC' worden gelezen en daar waar over 'projecten' wordt geschreven geldt het ook voor 'programma’s'.