Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 20

Interview met Tessa Westendorp: sturen op projecten in de uitvoering

15 mei 2024

Fotosessie voor Phaos in juli 20022 51 Tessa klein

Voor wie jou nog niet kent: wie ben je en wat is jouw rol binnen Phaos?

Mijn naam is Tessa Westendorp. Ik ben trainer, facilitator, coach en mede-eigenaar van Phaos. Ik houd me vooral bezig met de uitvoering, dus het geven van trainingen en het begeleiden van mensen in hun praktijk. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor zaken zoals acquisitie en onboarding van nieuwe klanten, marketing en communicatie en onze ‘flexibele schil’ van trainers.

Wat is een van de dingen waar je het meest trots op bent in je werk?

Een ontwikkeling waar ik heel blij mee ben, is de lancering van drie losse PMC-modules. Deze modules duren één dag en zijn speciaal bedoeld om mensen na hun basistraining PMC verder te laten ontwikkelen. We hebben deze modules intern ontwikkeld en helemaal afgestemd op de behoeften van onze klanten.

Wat is jouw rol geweest in de ontwikkeling van deze modules?

De ontwikkeling van de inhoud hebben we echt, op z’n Phaos’, als team gedaan. Hierbij heb ik me vooral gericht op de module ‘Sturen op projecten in de uitvoering’. Dit onderwerp intrigeert me, omdat het gaat over hoe je focus houdt op het eindresultaat te midden van allerlei afleidingen en uitdagingen tijdens de uitvoering van een project. Hier ligt ook meteen mijn eigen grootste uitdaging.

Als iemand met veel ideeën, is het mijn uitdaging om gefocust te blijven tijdens de uitvoeringsfase en niet afgeleid te raken door nieuwe ideeën onderweg. Ik probeer mezelf altijd voor ogen te houden welke deelresultaten we moeten behalen en welk uiteindelijk resultaat we nastreven. Ik vier graag successen, omdat het inzicht geeft in behaalde deelresultaten, maar ook omdat de weg naar het eindresultaat dan veel leuker blijft.

Daarnaast merk ik dat het heel belangrijk is om duidelijke afspraken te maken en te contracteren over budget, planning en kwaliteit. Dit geldt zowel vanuit de rol als projectleider als vanuit die van opdrachtgever. Die afspraken helpen in de praktijk om tijdens de uitvoering op koers te blijven en eventuele uitdagingen het hoofd te bieden. Bovendien is het belangrijk om vooraf de mogelijke risico’s goed in kaart te brengen. Wat kun je verwachten: zijwind met kracht 2? Of windkracht 9? Als je hierover afspraken gemaakt hebt, dan kun je hier tijdens de uitvoering op terugvallen.

“Het vieren van successen en heldere afspraken van tevoren helpen mij te sturen op projecten”

 

Wanneer is de opdrachtgever tevreden? En hoe stuur je jouw project richting dat gewenste eindresultaat?

Het opstellen van projectcontracten met duidelijke afspraken over kwaliteit is vaak een uitdaging. Deze afspraken worden vaak niet concreet genoeg vastgelegd, waardoor het lastig kan zijn om tijdens de uitvoering te sturen. Met onze module 'Sturen op projecten in de uitvoering' willen we hier aandacht aan besteden en laten zien hoe je contracten effectief kunt gebruiken of aanpassen tijdens de uitvoering van een project.

Losse module ‘Sturen op projecten in de uitvoering’

Wil jij leren hoe je ook effectief kunt sturen op projecten in de uitvoering en obstakels kunt overwinnen? Schrijf je dan nu in voor onze losse module 'Sturen op projecten in de uitvoering’. Daarin leer je:

  • Het inrichten van de beheerscyclus binnen je eigen project/organisatie in te richten;
  • gebruik te maken van aangereikte handvatten en tools op het gebied van sturing;
  • communiceren van sturingsinformatie op het juiste niveau en in samenhang te communiceren;
  • het moedige gesprek te durven voeren naar aanleiding van een (afwijkende) rapportage.

Meer informatie over deze module vind je op onze website.