Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 20

Organisatie overstijgende opgaven: Samen zorgen voor het resultaat

11 jul. 2022

Steeds vaker staan organisaties voor complexe opgaven waarbij een maatschappelijk vraagstuk aan de orde is. Hierbij is het niet één organisatie die alles kan bepalen om dichter bij het doel te komen, maar is er samenwerking nodig tussen meerdere organisaties. Deze gezamenlijke inspanning is gewenst om het resultaat te bereiken. Dit vraagt om een brede blik en een brede aanpak vanuit een groter perspectief. Het gaat hier over organisatie overstijgende opgaven.

Meerdere betrokken organisaties

Tijdens een training waren we bezig met het in kaart brengen van een projectorganisatie. Het project ging om het huisvesten van cliënten met een zorgvraag. Een asset manager was de projectleider en hij bleef maar organisaties benoemen welke betrokken waren bij deze opgave. Twee gemeenten, een ontwikkelaar met daaronder een architect en een aannemer, de eigenaar van het gebouw, een andere zorgorganisatie, de brandweer en zo ging het nog even door.

Complexe overstijgende opgave

Voor mij als trainer was het inmiddels duidelijk: deze opgave is een complexe uitdaging. Het gaat over een onderwerp wat de samenleving raakt. Namelijk een woonopgave voor kwetsbare mensen. Hierbij houden we rekening met aspecten als veiligheid (voor cliënten en medewerkers), duurzaamheid en optimale zorgverlening. Dit vraagt om een wezenlijke verandering in samenwerking van alle partijen die nodig zijn om te komen tot het juiste resultaat.

Hoe ga je op weg naar het juiste resultaat?

Vanuit de overheid worden een aantal principes gehanteerd als het gaat om organisatie overstijgende opgaven. Dat we daarmee te maken hebben in bovenstaand voorbeeld mag inmiddels duidelijk zijn. De principes kunnen dienen als leidraad om de juiste richting op te gaan. De vier principes zijn:

  1. Focus op de gezamenlijke opgave
  2. Iedere stem is vertegenwoordigd
  3. Een co-creatie van alle partners
  4. Een lerende, stapsgewijze aanpak

Laten we hier nader op inzoomen.

Focus op de gezamenlijke opgave

Het is belangrijk om voorbij de grenzen van de organisatie en het eigen dossier te kijken. Hierdoor ontstaat focus op de gezamenlijke opgave. Hierbij gaat het met name om het werken aan een gemeenschappelijke taal.

Iedere stem is vertegenwoordigd

Er is belangstelling nodig voor elkaars stem in een diverse groep partners. Ook is het wenselijk dat eenieder daarna actief zijn eigen rol pakt.

Een co-creatie van alle partners

Bij co-creatie verzamel en waardeer je alle verschillende perspectieven. Je krijgt zicht op deze perspectieven door met elkaar in gesprek te gaan. Door dit te doen met een iteratief proces leer en ontwikkel je steeds meer. Een bijproduct is dat je als team dichter bij elkaar komt. Creëren doe je tenslotte samen.

Een lerende, stapsgewijze aanpak

Leren samenwerken en gezamenlijk een opgave aanpakken is een continu proces. Iedere deelnemer van de groep moet bereid zijn om een zoektocht aan te gaan om uiteindelijk tot een overeenstemming te komen.

Groter perspectief en brede blik

Zoals je nu zult begrijpen is er geen pasklaar antwoord op welke stappen je in welke volgorde moet zetten. Het is helder dat het bij dit soort opgaven altijd gaat om gezamenlijke inspanningen van betrokken organisaties. Om tot een concreet resultaat te komen krijg je te maken met verschillende meningen over de mogelijke routes naar dit resultaat. En vanwege de eventuele politieke gevoeligheden en maatschappelijke problematiek is er regelmatig sprake van extra media-aandacht. Ga er maar aanstaan als trekker van deze opgave!

Het gaat om de focus naar een groter perspectief in plaats van enkel naar een specifiek product of dienst. Daarmee vragen organisatie overstijgende opgaven om een brede blik en een dito aanpak.

Wil je meer weten over organisatie overstijgende opgaven of heb je andere vragen, mail dan naar info@phaos.nl.