Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 20

Online teamontwikkeling met Insights Discovery

27 jun. 2020

De top van de organisatie had de strategische keuze gemaakt om de duurzame inzetbaarheid van mensen te verbeteren, ook op teamniveau. Daarnaast was het noodzakelijk dat medewerkers meer verantwoordelijkheid zouden gaan nemen en elkaar steviger van feedback gingen voorzien. Sta ik aan de vooravond van een groot traject om dat met behulp van Insights Discovery te gaan realiseren, breekt de Coronacrisis uit en wordt alles on hold gezet. Het kan toch niet waar zijn! Ik was als lamgeslagen; de wereld stond letterlijk even stil.

Hoe het altijd ging

Het enige alternatief dat ik kon bedenken was om het traject dan maar online aan te bieden. Maar hoe? De bekende Insightsprofielen over psychologische voorkeuren van de teamleden zijn volledig online te genereren. Hetzelfde geldt voor het ‘teamwiel’, een overzicht van de verschillen in voorkeuren tussen teamleden, de bron van veel ‘gedoe’. De kern van mijn interventie bestaat echter uit de persoonlijke gesprekken met het team. Daarin gaat het over vragen als: ‘Welke dynamiek neem je waar?’, ‘Wat is daarin je eigen aandeel?’, ‘Wat heeft eenieder nodig om tot zijn of haar recht te komen en ook het team te laten floreren?’, ‘Hoe kunnen jullie de samenwerking weer op gang krijgen?’. Hoe kan je dat nu opeens online gaan doen? Ik zag het niet voor me.

Wat bleek te kunnen

Dat duurde ongeveer een halve dag. Vervolgens werd ik verrast door de creativiteit die bij me loskwam en die me hielp nieuwe wegen te vinden. Dat leidde tot deze stappen: 

  1. Overleg met de klant. Dat had wel wat voeten in de aarde in het begin. Als ik al moeite heb om me een online variant voor te stellen, dan geldt dat zeker ook voor veel van onze opdrachtgevers. Uiteindelijk hielp de urgentie van de vraag mee en kreeg ik het groene licht om een online variant te ontwerpen voor het hele traject. 
  2. Keuze van het online platform.  Dat bepaalt mede wat je kan en hoe je dat vormgeeft. Zoom blijft onze favoriet en is inmiddels goed beveiligd, maar op een aantal plaatsen blijft het taboe. Inmiddels hebben we goede ervaringen met onder andere MS Teams, Whereby en BlueJeans en kunnen we ons schikken naar de klant. Daar kwamen we dus snel uit.
  3. Redesign van de kennismaking met Insights. In online workshops van maximaal twee uur maakten de medewerkers in willekeurig samengestelde groepjes van maximaal tien collega's kennis met Insights. Anders dan anders lichtte ik ook ieders specifieke profiel nader toe en kon iedereen vragen stellen. Dat bleek te leiden tot een verrassende, persoonlijke verdieping die veel toevoegde aan de basisteksten in de profielen zelf. 
  4. De cruciale stap: online gesprekken in de teams. In tien teamworkshops hebben we de thema’s uit de teamwielen besproken en die gekoppeld aan het functioneren van elk team tot nu toe. Dit was voor mij het meest spannend. Zouden we in staat zijn om in een online setting samen de benodigde veiligheid, vertrouwdheid en openheid te creëren? Het bleek tot mijn eigen verwondering (en die van de teams) geen enkel probleem. Tot tien deelnemers kan je elkaars gezichten nog zien en gaat dat prima. Als je het over de goede dingen hebt, stappen mensen al snel over de technische beperkingen heen! 
  5. Het vervolg. Na de zomervakantie gaan we verder met de praktische toepassing van het geleerde, live en in de teams. Ik ga dat ondersteunen met individuele e-coaching; dat is prima te doen. 

De onverwachte bonus

Deze sessies bleken even goed te verlopen als in de live variant. Maar niet alleen dat: het werken met kleinere groepen zorgde ervoor dat we op een dieper niveau dan anders met elkaar in gesprek kwamen. Daardoor had ik zelfs nog meer contact met de deelnemers dan normaal ‘live’ het geval is! Dat was uitgesproken verrassend om te merken. Ik ben dus heel blij dat ik mijn ervaring met Insights op deze manier online volledig in kan zetten. En het is fijn om te merken dat een half jaar leren en ontwikkelen in deze organisatie niet verloren is gegaan. In de woorden van de klant: "Blij dat we dit hebben doorgezet!".

Wat het Insightstraject óók online oplevert

Met de online sessies:

  • Krijg je direct inzicht in je eigen voorkeursstijlen voor samenwerken en communiceren.
  • Zie je ook de verschillende voorkeuren van je collega’s en leer je die verschillen herkennen en waarderen.
  • Word je als team effectiever in de samenwerking.
  • Krijg je individuele tips en waar nodig extra coaching om handiger te worden in het communiceren met anderen.

Meer weten? Mail naar info@phaos.nl

Finus4