Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0008 Laag 20

Tien Trends in Projectmanagement (2)

1 okt. 2018

Dit jaar publiceerde de Standish Group weer een nieuw CHAOS-rapport. Het is een ontluisterend overzicht van de succes- en faalfactoren van 50.000 projecten wereldwijd in de periode 2013-2017. Alhoewel de onderzoekers uitsluitend kijken naar IT-projecten, zijn de uitkomsten veel breder van toepassing. Het meest fascinerend vind ik hoe ieder jaar weer precies dezelfde factoren de hoofdrol spelen. Steevast staat op nummer één het (niet) functioneren van opdrachtgevers, zie de eerste aflevering van deze dubbele blog. Exact dezelfde conclusie trekt het Project Management Institute (PMI), waarin meer dan 500.000 projectmanagers over de hele wereld zijn georganiseerd.

Gelukkig leren organisaties ook. Daarom heb ik de ervaringen met onze klanten van de afgelopen jaren eens tegen het licht gehouden en er de tien belangrijkste trends rond projectmanagement uitgefilterd die we daar tegen kwamen. In deze blog beschrijf ik de laatste vijf.

6       Agile

Deze benadering van projecten (vooral vormgegeven door SCRUM) heeft geleid tot ongekende successen in softwareontwikkeling. De toepassingen buiten dat domein nemen snel toe. De kracht van de aanpak ligt in het oorspronkelijke Agile Manifest (2001). Daarin worden mensen en hun onderlinge interactie gewaardeerd boven processen en tools, werkende oplossingen boven uitgebreide documentatie, samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen en het inspelen op veranderingen boven het volgen van een vast plan. Vergis ik me, of is Projectmatig Creëren een bij uitstek ‘Agile’ projectmethode? Daarover meer in het (gratis) Inspiratielab van 8 november en in de blog van collega Marieke van den Berg in onze volgende nieuwsbrief.

7       Persoonlijke kwaliteiten van projectleiders

Zoals we projectleiders in trainingen en coaching vaak voorhouden: je succes in deze rol zal steeds sterker worden bepaald door het antwoord op de vraag wie er binnenkomt als jij binnenkomt. Of en hoe je je plaats aan tafel inneemt: in het opdrachtgevende systeem, in je team en in sessies met heel diverse, kundige en assertieve actoren in een steeds complexer en dynamischer krachtenveld. Voorjaar 2019 starten we daarom met twee nieuwe Phaostrainingen: Senior Projectmanagement en Omgevingsmanagement, gefocust op persoonlijke competenties, psychologische voorkeuren en de vaardigheden in het omgaan met het krachtenveld. Zie ook ons whitepaper over introvert leiderschap en het leeratelier ‘Sturen Zonder Macht'.

8       Projectstart-Ups (PSU’s)

Fouten die je in het begin van een project maakt blijven vaak lang onopgemerkt, hebben daarom soms ingrijpende consequenties en zijn kostbaar om te herstellen. Een professioneel voorbereide en uitgevoerde projectstart-up kan dat risico sterk beperken. Steeds meer organisaties laten daarom enkele projectleiders opleiden tot PSU-begeleider. Naast het opstarten van PSU's zijn die ook inzetbaar voor opdrachtateliers, doorstarts, projectevaluaties en andere belangrijke sessies. Soms vervullen dezelfde mensen een dragende rol in het Project Management Office - PMO (zie trend #4). Subtrend: opdrachtgevers (en anderen die het niet aangaat) blokkeren in afnemende mate dat projectleiders een of twee dagen besteden aan een stevige PSU!

9       Virtuele teams

Steeds vaker omspannen projecten niet alleen verschillende locaties, maar ook landen en zelfs werelddelen. Kostenreductie, technologische ontwikkelingen en toenemende druk op time-to-market zorgen ervoor dat de leden van deze projectteams elkaar niet fysiek ontmoeten. Dat is eerder problematisch dan 'uitdagend'. Mijn dochter geeft via een virtueel platform wereldwijd les in 'business English' aan deze mensen. De onderlinge cultuurverschillen en de gebrekkige kennis van 'de wereld van de ander' zijn verbijsterend. Zowel het succesvol leiden van als het deelnemen aan deze projecten vraagt niet alleen inhoudelijke expertise, maar ook en vooral culturele sensitiviteit, veel geduld, nieuwsgierigheid en het vermogen om het eigen oordeel uit te stellen.

10      Artificial Intelligence

De brede toepassing van kunstmatige intelligentie in projecten is slechts een kwestie van tijd. De omvang van beschikbare data maakt de ontwikkeling mogelijk van voorspellende algoritmen. Dat is des te relevanter naarmate de projectomgeving dynamischer wordt. Snel inzicht krijgen in de mogelijke consequenties van veranderingen is essentieel. Toepassingsgebieden zijn legio, zoals in risico- en resourcemanagement, planning en budgettering. Daarnaast zal het verzamelen, verwerken en rapporteren van voortgangsgegevens in toenemende mate worden 'uitbesteed' aan slimme systemen. Wij zijn natuurlijk extra benieuwd naar de mogelijkheden die AI biedt voor het opleiden van projectleiders. En de nieuwe eisen die AI aan hen zal stellen.

Nieuwsgierig naar de betekenis van deze trends voor je eigen organisatie? 
Neem dan contact op via info@phaos.nl.

 

TeamPhaos 9738 2