Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
Phaos

Netwerk Projectmatig Creëren

Het Netwerk Projectmatig Creëren is hét platform voor professionals die Projectmatig Creëren toepassen en verder ontwikkelen. Het uitgangspunt is om binnen het netwerk ervaringen, dilemma's, vragen, tips, literatuur en materiaal te delen. We organiseren drie keer per jaar een Inspiratielab voor leden van het netwerk en andere belangstellenden. Praktijkgericht, interactief en met gelegenheid tot netwerken.

Inspiratielab 'Organisatiecultuur In Actie' - 9 november

Bij veel van onze klanten zijn managementteams (net als wij zelf overigens) bezig met het maken en uitvoeren van grootse strategische plannen voor 'Onze organisatie in 2020'. Dat zijn zinvolle exercities. Zonder plannen loop je immers het risico van goedbedoeld doch ongefocust doormodderen. Management + plannen + actie + geld leiden echter niet vanzelfsprekend tot de gewenste effecten. Zeker waar men streeft naar duurzame gedragsverandering om 'de nieuwe organisatie' tot bloei en groei te brengen, is er nog iets heel anders nodig. Gedrag wordt immers maar zeer beperkt bepaald door de hiervoor genoemde vier factoren. De impact van de organisatiecultuur is vele malen groter: 'culture has strategy for breakfast’!' In projecten en programma’s, die door hun aard gericht zijn op ‘changing the business’, hebben we hier dan ook voortdurend mee te maken. Kortom, alle reden om ons in dit Phaos Inspiratielab te verdiepen in het fenomeen organisatiecultuur, de vaak onuitgesproken spanningen en conflicten daar omheen en hoe jij praktijkgerichte en effectieve interventies kunt inzetten!

Wat het oplevert


Eerdere bijeenkomsten hadden als onderwerp:

Praktische informatie

Datum en locatie
Datum: 9 november.
Tijd: 16:00 – 19:00 uur.
Locatie: Utrecht.
Voor wie: Onze klanten en andere belangstellenden (neem een collega mee!)
Kosten: gratis.
Na aanmelding ontvang je verdere informatie.

Meer informatie
Mail Ernst Harting.

Inschrijven

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Training Projectmanagement (PMC) - het fundament

Deze training biedt een brede oriëntatie op het vakgebied; de nadruk ligt op de technische aspecten en vaardigheden. Je leert er de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Summer- & Winterschools Projectmatig Creëren (PMC)

Tijdens de Summer- en Winterschools nemen we de tijd om alle belangrijke aspecten van PMC toe te passen op je eigen project. Niet alleen de techniek, maar ook thema’s als (persoonlijk) leiderschap, team-dynamiek en de projectomgeving komen ruimschoots aan bod.

Lees meer
Training PSU-begeleider

PSU-begeleiders begeleiden hun collega’s en projectteams in het voorbereiden en uitvoeren van Projectstart-Ups (PSU’s) en verzorgen daarmee een ‘vliegende start’ van het project. Hier leg je een stevige basis voor het vervullen van deze nieuwe rol.

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Project­management op maat

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
IPMA certificeringstrainingen op B-, C-, D- en PMO-niveau

Steeds meer organisaties bieden hun projectleiders en -ondersteuners de kans om zich te laten certificeren. Goed voor op je CV? Zeker, maar meer dan dat! Het is een waardevolle stap in je ontwikkeling als projectprofessional. Samen met onze partner Ruysdael bieden we compacte, succesvolle studietrajecten aan die deelnemers voorbereiden op de internationaal erkende IPMA- certificaten.

Lees meer
Netwerk Projectmatig Creëren

We organiseren drie keer per jaar een gratis Inspiratielab voor professionals die Projectmatig Creëren toepassen en verder ontwikkelen. Het zijn praktijkgerichte en interactieve sessies met gelegenheid tot netwerken.

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Workshop Insights Deeper Discovery

Het Insights Discovery profiel biedt een groot inzicht in je eigen, Jungiaanse psychologische voorkeuren en de implicaties die dat met zich meebrengt. Echter, dat is nog maar het begin. Deeper Discovery voert je mee naar de wereld van de archetypen, oeroude en universele, over de hele wereld voorkomende en samenhangende beelden, symbolen en gedragspatronen.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer