Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0003 Laag 23

Inspiratielab

We organiseren drie keer per jaar een Inspiratielab voor onze klanten en andere belangstellenden. Daarin staat steeds een onderwerp centraal uit onze advies-, opleidings- en coachingspraktijk en krijg je concrete tips en handvatten om in te zetten. Het zijn altijd geanimeerde sessies: praktijk- en toepassingsgericht, interactief en met gelegenheid tot netwerken. We plannen ze van 16:00 tot 19:00 uur, inclusief een lichte maaltijd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

14 maart: Het opdrachtgevend systeem in PMC

Tijdens het Inspiratielab kijken we naar het systeem waarbinnen opdrachtgever en opdrachtnemer actief zijn. Van 'de opdrachtgever' is namelijk nog maar zelden sprake. Opdrachtgevers maken meestal deel uit van een managementteam of directie. Daarnaast zijn er keten- en netwerkorganisaties om de organisatie heen en allerlei andere stakeholders die ook van alles vinden en willen. Als opdrachtnemer (project- of programmaleider) heb je dan ook met al die partijen te maken. Maar hoe ga je daarmee om? We bespreken een hele serie vragen rond het functioneren en hanteren van dit 'opdrachtgevend systeem'.

Wat levert het op?

Na afloop van het Inspiratielab:

  • heb je je eigen opdrachtgevend systeem en dat van collega-deelnemers verkend.
  • heb je je gerealiseerd hoe cruciaal het situationele samenspel is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een complexe projectorganisatie en -omgeving. 
  • weet je waarom en in welke mate het opdrachtgevend systeem meer omvat dan alleen de persoon van de opdrachtgever, zowel aan de aansturings- als aan de gebruikerskant.
  • heb je een helder beeld van de beste rolverdeling tussen opdrachtgever en -nemer en hoe beiden in positie te brengen.
  • heb je concreet en effectief repertoire hoe anderen vanuit de omgeving (waaronder keten- en netwerkpartners, allianties, etc.) te betrekken bij je project of programma.

"Onverwachte inzichten gekregen in het Agile karakter van PMC. Altijd weer een kadootje om jullie Inspilab te bezoeken, mijn eigen beelden te toetsen aan die van anderen en met nieuwe bagage naar huis te gaan. Dank Phaos!"  - deelnemer aan ons vorige Inspiratielab 

Eerdere bijeenkomsten hadden als onderwerp:

Praktische informatie

Datum en locatie
Datum: 14 maart 2019
Tijd: 16:00 – 19:00 uur.
Locatie: Kasteel Woerden
Voor wie: Onze klanten en andere belangstellenden (neem een collega mee!).
Kosten: gratis - aanmelden verplicht.

Meer informatie
Mail Ruud Meijer.

Inschrijven

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Training Projectmanagement (PMC) - het fundament

Deze training biedt een brede oriëntatie op het vakgebied; de nadruk ligt op de technische aspecten en vaardigheden. Je leert er de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Winterschool Projectmatig Creëren (PMC)

Tijdens de Winterschool nemen we een hele week de tijd om alle belangrijke aspecten van PMC toe te passen op je eigen project. Niet alleen de techniek, maar ook thema’s als (persoonlijk) leiderschap, team-dynamiek en de projectomgeving komen ruimschoots aan bod.

Lees meer
Summerschool Projectmatig Creëren (PMC)

Tijdens de Summerschool nemen we een hele week de tijd om alle belangrijke aspecten van PMC toe te passen op je eigen project. Niet alleen de techniek, maar ook thema’s als (persoonlijk) leiderschap, teamdynamiek en de projectomgeving komen ruimschoots aan bod.

Lees meer
Opleiding tot PSU-begeleider

PSU-begeleiders begeleiden hun collega’s en projectteams in het voorbereiden en uitvoeren van Projectstart-Ups (PSU’s) en verzorgen daarmee een ‘vliegende start’ van het project. Hier leg je een stevige basis voor het vervullen van deze nieuwe rol.

Lees meer
Effectief Omgevingsmanagement

Deze training geeft je handvatten voor het intensief betrekken van de relevante interne en externe omgeving bij de opgaven waaraan je werkt. Het biedt zowel een dieper inzicht in je eigen rol en invloed op het proces als een aantal praktische tools. 

Lees meer
Inspiratielab

We organiseren drie keer per jaar een gratis Inspiratielab voor professionals die Projectmatig Creëren toepassen en verder ontwikkelen. Het zijn praktijkgerichte en interactieve sessies met gelegenheid tot netwerken.

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Project­management op maat

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Workshop Insights Deeper Discovery

Het Insights Discovery profiel biedt een groot inzicht in je eigen, Jungiaanse psychologische voorkeuren en de implicaties die dat met zich meebrengt. Echter, dat is nog maar het begin. Deeper Discovery voert je mee naar de wereld van de archetypen, oeroude en universele, over de hele wereld voorkomende en samenhangende beelden, symbolen en gedragspatronen.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
IPMA certificeringstrainingen op B-, C-, D- en PMO-niveau

Steeds meer organisaties bieden hun projectleiders en -ondersteuners de kans om zich te laten certificeren. Goed voor op je CV? Zeker, maar meer dan dat! Het is een waardevolle stap in je ontwikkeling als projectprofessional. Samen met onze partner Ruysdael bieden we compacte, succesvolle studietrajecten aan die deelnemers voorbereiden op de internationaal erkende IPMA- certificaten.

Lees meer