Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
Blended learning
strookjes phaos 0003 Laag 23

Organisatie­ontwikkeling op maat

Wij ontwerpen onze organisatieontwikkelingsprogramma’s altijd op maat, gericht op het resultaat dat de opdrachtgever wenst te bereiken. We geven twee voorbeelden.

Een culturele stichting werd geconfronteerd met ingrijpende bezuinigingen, een directe bedreiging voor het voortbestaan. De vraag van het directieteam aan ons was het begeleiden van een revitaliseringsproces. Onze aanpak gedurende anderhalf jaar omvatte als belangrijkste stappen:

Het goeddeels nieuwe directieteam van een gefuseerde zorginstelling stond voor de grote uitdaging om het middenmanagement mee te nemen in de ‘verzakelijking’ en daarvoor benodigde veranderingen. Hun vraag was om een managementontwikkelingstraject te ontwerpen en te begeleiden, dat bijdroeg aan de cultuuromslag en aan het gewenste leiderschap binnen de organisatie. We hebben in een ontwikkelingstraject ingezet op het herstel van de relatie door een aantal ontmoetingen te faciliteren. We ondersteunden het directieteam bij het innemen van een gezamenlijke positie als drager en opdrachtgever van de veranderingen. Tegelijkertijd volgden de managers een MD-programma dat uit meerdere modules bestond, gericht op (zelf-)kennis, houding, cultuur, gedrag en vaardigheden. Zij gebruikten de inzichten in hun eigen teams en in het contact met het directieteam. Naast de beoogde professionalisering had het programma een positieve invloed op de stevigheid en samenhang van de groep als geheel.

Meer informatie?

Mail Madelon Mulder, partner.

 

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Training Projectmanagement (PMC) - het fundament

Deze training biedt een brede oriëntatie op het vakgebied; de nadruk ligt op de technische aspecten en vaardigheden. Je leert er de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Winterschool Projectmatig Creëren (PMC)

Tijdens de Winterschool nemen we een hele week de tijd om alle belangrijke aspecten van PMC toe te passen op je eigen project. Niet alleen de techniek, maar ook thema’s als (persoonlijk) leiderschap, team-dynamiek en de projectomgeving komen ruimschoots aan bod.

Lees meer
Opleiding tot PSU-begeleider

PSU-begeleiders begeleiden hun collega’s en projectteams in het voorbereiden en uitvoeren van Projectstart-Ups (PSU’s) en verzorgen daarmee een ‘vliegende start’ van het project. Hier leg je een stevige basis voor het vervullen van deze nieuwe rol.

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Project­management op maat

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
IPMA certificeringstrainingen op B-, C-, D- en PMO-niveau

Steeds meer organisaties bieden hun projectleiders en -ondersteuners de kans om zich te laten certificeren. Goed voor op je CV? Zeker, maar meer dan dat! Het is een waardevolle stap in je ontwikkeling als projectprofessional. Samen met onze partner Ruysdael bieden we compacte, succesvolle studietrajecten aan die deelnemers voorbereiden op de internationaal erkende IPMA- certificaten.

Lees meer
Inspiratielab

We organiseren drie keer per jaar een gratis Inspiratielab voor professionals die Projectmatig Creëren toepassen en verder ontwikkelen. Het zijn praktijkgerichte en interactieve sessies met gelegenheid tot netwerken.

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Workshop Insights Deeper Discovery

Het Insights Discovery profiel biedt een groot inzicht in je eigen, Jungiaanse psychologische voorkeuren en de implicaties die dat met zich meebrengt. Echter, dat is nog maar het begin. Deeper Discovery voert je mee naar de wereld van de archetypen, oeroude en universele, over de hele wereld voorkomende en samenhangende beelden, symbolen en gedragspatronen.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer