Vragen? Bel +31 (0)85 273 6387
PMC-online
strookjes phaos 0003 Laag 23

Maatwerk in Programmatisch Creëren

Onze trainingen en workshops zijn afgestemd op de thema’s die onze klanten dagelijks bij ons aan de orde stellen. Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond programmamanagement, dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. Onze langjarige ervaring rond programmamanagement zorgt voor een aanpak die volledig is toegesneden op wat je nodig hebt. Hieronder enkele voorbeelden. 

Professionalisering programmamanagement

Om programmamanagement te professionaliseren en te verbinden met organisatieontwikkelingen, is veel nodig. Opleiding, wijziging van systemen, de ontwikkeling van een taal, de opzet van een toolbox, spelregels voor programma’s en de lijnorganisatie, nieuwe afspraken over verantwoordelijkheden. Onze adviseurs leveren een praktische aanpak, zijn sparringpartner en helpen bij de implementatie.

Begeleiden van een Programmastart-Up

Bij programmamanagement hoort een goede start. Om een programma op te zetten, is vaak meer dan één bijeenkomst nodig met opdrachtgever, programmamanager en leden van het programmateam. Tijdens deze sessies werken ze aan het concept programmacontract. We bereiden deze sessies voor en leiden ze in goede banen door een stevige begeleiding die ook voldoende ruimte biedt.

Assessment

Breng de persoonlijke en collectieve ontwikkelbehoeften van programmanagers, afdelingen of organisatie in kaart met een assessment. We stellen competentieprofielen op, maken een 360º competentiescan (nulmeting en vervolgscans) en formuleren een opleidingsadvies en leerplan.

Audit

We bieden een korte audit die bestaat uit een aantal gesprekken en dossieronderzoek. Ook is een uitgebreide variant mogelijk waarin we allerlei partijen meenemen. We analyseren de sterke en zwakke punten, geven concrete en praktische aanbevelingen voor verbetering en bieden hulp bij invoering van de verbeteringen.

Coaching

Programmamanagers hebben professionele of inhoudelijke vragen, of willen feedback op de aanpak van een programma. Vooraf worden doelstellingen bepaald. Thema’s die kunnen spelen zijn het eigen functioneren, leiderschap, invloed van de groepsdynamiek op werkwijze en resultaat.

Intervisie

Programmamanagers willen graag sparren met andere programmamanagers, onze adviseurs begeleiden de groep. Ze zorgen ervoor dat lastige vragen niet worden ontlopen, ondersteunen actief met hun kennis van groepsdynamiek en persoonlijke (leiderschaps)thema’s en geven inhoudelijke adviezen.

Evaluatie

Voor organisaties die een programma hebben afgesloten en daarvan willen leren.

Het ‘Eiland van reflectie’

Stilstaan bij de voortgang van het programma is belangrijk, en wordt vaak ‘in de wandelgangen’ gedaan. Dat is niet voldoende. Deze workshop biedt ruimte voor het onderzoeken van essentiële vragen. We brengen systematisch in kaart welke doelen al zijn gerealiseerd, wat in een volgende fase aan de orde komt, hoe het krachtenveld eruitziet, waar de risico’s liggen. 

Meer informatie?


Mail info@phaos.nl

 

Trainingen en workshops: Projectmatig Creëren

Verdiepende modules Projectmatig Creëren

In onze verdiepende modules snijden we thema's aan waar veel projectleiders mee stoeien. Door praktische handvatten en tips ben je beter toegerust om je project verder te brengen. Je kunt kiezen uit: Stakeholdermanagement, Sturen op projecten in de uitvoering en Energie in je project behouden.

Lees meer
Verdiepingsmodule Sturen op projecten in de uitvoering

Sturen op projecten is meer dan alleen rapporteren. In veel projecten lopen rapporteren, in control zijn en sturen langs elkaar heen. Dit is vaak een energielek voor de projectleider. Met de verdiepingsmodule Sturen op projecten willen we daar verandering in brengen.

Lees meer
Verdiepingsmodule Energie in je project behouden

Welke rol speelt energie in het slagen van een project? En hoe spoor je energielekken op? De verdiepingsmodule Energie in je project behouden geeft je inzicht in wat jij kan doen om je project een nieuwe impuls te geven.

Lees meer
Inspiratielab

Een gratis online Inspiratielab voor klanten en andere belangstellenden met als thema: 'Stakeholdermanagement: Zó houd je de kikkers in de kruiwagen!'. In deze inspiratiesessie ga je aan de slag met stakeholders, de mensen of groepen die invloed hebben op jouw project. Je maakt kennis met werkvormen om inzicht te krijgen in de stakeholders en hen op een goede manier te betrekken bij je project.

Lees meer
Begeleiding on-the-job in Projectmatig Creëren

Heb je een vraag die niet past bij ons reguliere aanbod rond projectmanagement? Dan verzorgen wij graag een training of advies op maat. 

Lees meer
Projectmatig Creëren (PMC)

Deze basistraining biedt een brede oriëntatie op het vakgebied. Je leert de theorie van PMC en deze in je eigen praktijk toe te passen. Je leert de fijne kneepjes van projectstart, planning, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Naast aspecten van teamwork en opdrachtgeverschap.

Lees meer
Verdiepingsmodule Stakeholdermanagement

Het succes van je project hangt mede af van hoe goed je je omgeving weet te betrekken bij je project. De verdiepingsmodule Stakeholdermanagement geeft je praktische handvatten voor het betrekken van stakeholders. Of het nu gaat om gebruikers, beslissers, interne en externe belanghebbenden of andere betrokkenen.

Lees meer
Persoonlijk leiderschap in PMC

Je hebt de basis tools en instrumenten van projectmanagement goed in de vingers. Toch heb je het gevoel dat er meer uit te halen valt. Je wilt je persoonlijke invloed en impact vergroten in het effectief leiden van grote, complexe projecten. Tijd voor een verdiepingsslag met de training Persoonlijk leiderschap in PMC! 

Lees meer
Workshop voor opdrachtgevers

Een betrokken, kundige opdrachtgever die een heldere opdracht verstrekt, is een voorwaarde voor het welslagen van elk project. Leer in één dag wat van een opdrachtgever wordt verwacht en hoe je die rol met verve kan vervullen.

Lees meer
Workshop Insights Discovery

Het Insights Discovery Profiel is een toegankelijk en praktisch toepasbaar reflectie-instrument ten behoeve van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je profiel geeft inzicht in je psychologische voorkeuren en hoe die van invloed zijn op je persoonlijke effectiviteit.

Lees meer
Individuele coaching

Het lukt je maar niet om met plezier en zelfvertrouwen te doen wat je te doen hebt. Coaching kan je helpen om scherper zicht te krijgen op wat er onder de oppervlakte gaande is en je ondersteunen bij het aanleren van effectief en authentiek gedrag. 

Lees meer
PMC-facilitatorstraining

In dit programma ontwikkel je je tot volwaardig facilitator en coach voor projecten. Je leert projectbijeenkomsten begeleiden, waaronder projectstart-ups (PSU’s) en het goede gesprek aan te gaan met projectleiders. Zo word je onmisbaar voor opdrachtgevers, projectleiders en teams!

Lees meer